• thumb_fredrik_selmersvei_4_016jpg

Fredrik Selmers vei 4, Rehabilitering til passivhusnivå

De opprinnelige blokkene fra 1982 har gjennomgått en total rehabilitering, fått mer effektive arealer, passivhusstandard, energiklasse A og sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Energibruken etter rehabiliteringen er halvert, noe som viser at også gamle bygg kan bli miljøfyrtårn.

Last ned referansen i PDF >

Fredrik Selmers vei 4, Rehabilitering til passivhusnivå
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. De tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg av høy kvalitet og med sentral beliggenhet. Entra eier 96 eiendommer, med en utleiegrad på 95,4%.

Tjenesteområder

 • Prosjektgjennomføring

Fagområder

 • Kjøling
 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • IKT og AV
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Hovedentreprenører

Type

 • Næringsbygg

Problemstilling

Med høye miljø og energiambisjoner var totalrenoveringen av Fredrik Selmers vei 4 på 33 000 m2, og utvidelse med ytterligere 4000 m2, et kompleks prosjekt. I tillegg har bygget en datahall i kjelleren som tilhører Skatteetaten, som måtte være i full drift gjennom hele rehabiliteringsperioden.

Løsning

Eiendommen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har fått støtte fra Enova for å gjøre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringen. Caverion leverte samtlige tekniske fag innenfor en teknisk totalentreprise for anlegget som består av 5 kontorblokker med inntil 12 etasjer. Energiforbruket i bygger er halvert gjennom rehabiliteringen. Oppvarmingsbehovet er minimert med god isolasjon og lavt varmetap.

Energibesparelser oppnås gjennom behovsstyrt belysning (16 kWh/m2år) og reduserte internlaster fra PCer. 

Tekniske detaljer:

Elektro: Høyspent forsyning, lavspent forsyning, lys, el-varme, reservekraft, teleog automatisering, integrert kommunikasjon, telefoni- og personsøking, alarm- og signalsystemer, automatisering, og utendørs el-kraft.

Varme og sanitær: Sanitær, varme, brannslukkingsanlegg, prosesskjøling, luftbehandling, automatisering VVS, og sentralstøvsugeranlegg.

Kontaktperson i Caverion:

Karim Bouhmidi , Prosjektleder, Caverion avd. Oslo Prosjekt, karim.bouhmidi@caverion.com

BREEAM NOR
Very Good

Halvert
energibruk

37 000
kvadratmeter

Nøkkelinfo

 • Passivhusstandard
 • BREEAM: very good
 • Energimerke A
 • Fjernvarme og gjenvinning
 • Byggekostnad: 500 MNOK
 • Merkostnad fra TEK10 til passivhusnivå: 40 MNOK
 • Prosjektstøtte Enova: 18,5 MNOK
 • Byggeår: 2011-2014