• thumb_fredrik_selmersvei_4_016jpg

Fredrik Selmers vei 4, Rehabilitering til passivhusnivå

De opprinnelige blokkene fra 1982 har gjennomgått en total rehabilitering, fått mer effektive arealer, passivhusstandard, energiklasse A og sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Energibruken etter rehabiliteringen er halvert, noe som viser at også gamle bygg kan bli miljøfyrtårn.

Last ned referansen i PDF >

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. De tilbyr miljøledende og fleksible kontorbygg av høy kvalitet og med sentral beliggenhet. Entra eier 96 eiendommer, med en utleiegrad på 95,4%.

Tjenesteområder

 • Prosjektgjennomføring

Fagområder

 • Kjøling
 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • IKT og AV
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Hovedentreprenører

Type

 • Næringsbygg

Problemstilling

Med høye miljø og energiambisjoner var totalrenoveringen av Fredrik Selmers vei 4 på 33 000 m2, og utvidelse med ytterligere 4000 m2, et kompleks prosjekt. I tillegg har bygget en datahall i kjelleren som tilhører Skatteetaten, som måtte være i full drift gjennom hele rehabiliteringsperioden.

Løsning

Eiendommen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og har fått støtte fra Enova for å gjøre energieffektiviserende tiltak i forbindelse med rehabiliteringen. Caverion leverte samtlige tekniske fag innenfor en teknisk totalentreprise for anlegget som består av 5 kontorblokker med inntil 12 etasjer. Energiforbruket i bygger er halvert gjennom rehabiliteringen. Oppvarmingsbehovet er minimert med god isolasjon og lavt varmetap.

Energibesparelser oppnås gjennom behovsstyrt belysning (16 kWh/m2år) og reduserte internlaster fra PCer. 

Tekniske detaljer:

Elektro: Høyspent forsyning, lavspent forsyning, lys, el-varme, reservekraft, teleog automatisering, integrert kommunikasjon, telefoni- og personsøking, alarm- og signalsystemer, automatisering, og utendørs el-kraft.

Varme og sanitær: Sanitær, varme, brannslukkingsanlegg, prosesskjøling, luftbehandling, automatisering VVS, og sentralstøvsugeranlegg.

Kontaktperson i Caverion:

Karim Bouhmidi , Prosjektleder, Caverion avd. Oslo Prosjekt, karim.bouhmidi@caverion.com

BREEAM NOR
Very Good

Halvert
energibruk

37 000
kvadratmeter

Nøkkelinfo

 • Passivhusstandard
 • BREEAM: very good
 • Energimerke A
 • Fjernvarme og gjenvinning
 • Byggekostnad: 500 MNOK
 • Merkostnad fra TEK10 til passivhusnivå: 40 MNOK
 • Prosjektstøtte Enova: 18,5 MNOK
 • Byggeår: 2011-2014