• Forskningsbygget
 • Forskningsbygg 2
 • Forskningsbygg 3

Radiumhospitalet, Avansert forskningsbygg for celleterapi og komparativ medisin

Radiumhospitalet er Skandinavias største kreftsenter. Bygget er et resultat av en overordnet forskningsstrategi med det ypperste innen avansert teknikk, i kombinasjon med dyktige prosjekterende, entreprenører og leverandører.

Last ned referanse i PDF >


Caverion ble valgt ut fra en samlet vurdering, hvor vi først og fremst har lagt vekt på pris, kvalitet, kompetanse, referanser og evne til prosjektstyring.

- Per Nes, fagsjef teknikk ved Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF (mai 2007).

Radiumhospitalet, Avansert forskningsbygg for celleterapi og komparativ medisin
Oslo Universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver.

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering
 • Rådgivning

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Sikkerhet
 • IKT og AV
 • Varme og sanitær
 • Elektro
 • Kjøling
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Bygg

Type

 • Sykehus
 • Helsebygg

Problemstilling

Institutt for kreftforskning, består av syv forskningsavdelinger med ca. 300 ansatte. Fagområde for Celleforskning, arbeider med etablering av metoder for stamcelletransplantasjon, utvikling av kreftvaksiner, og høsting av stamceller. Senter for komparativ medisin driver dyrehold i forbindelse med medisinsk forskning og undervisning. Dette krever svært høye krav til temperatur og fuktighet.

Arbeidet setter også store krav til lokalene og tilhørende tekniske forsyningssystemer. Både i avdelingene for Celleterapi og komparativ medisin er rommene trykkregulert. 

De største utfordringene i selve prosjektet var en komplisert tverrfaglig prosjektering hvor det skulle prosjekteres svært avansert teknologi innen alle fag på kort tid. Det var viktig å ha tilstrekkelig arbeidsmengde på plassen til en hver tid. 


Løsning

Caverion hadde på det meste 150 medarbeidere i drift. Produksjonen var preget av høy grad av samtidighet.

For å løse utfordringene med kort byggetid og komplekse tekniske løsninger, krevde det et meget tett og konstruktivt samarbeid med både byggherre, prosjekterende og arkitekt. I produksjonsfasen var det spesielt viktig å ha et godt samarbeid med alle andre entreprenører. 

Resultatet av samarbeidet ble et av Europas mest avanserte forskningsbygg med avdelinger både for celleterapi og komparativ medisin. Forskningsbygget har fått topp moderne teknologi som sikrer høy forutsigbarhet og driftssikkerhet.

Kontaktperson i Caverion:

Atle Stømner, Teknisk byggeleder, avd. Oslo Prosjekt
atle.stomner@caverion.com  
 
Morten Isaksen, Prosjektleder, avd. Oslo Prosjekt 
morten.isaksen@caverion.com

20 000
kvadratmeter

År
2007-2010

Teknisk
totalentreprise

Fakta om bygget

 • Forskningsbygg for kreftforskning
 • BRA 30000 kvm. 
 • 20000 kvm laboratorier 
 • 10000 kvm parkering 
 • Totalkostnad ca. 1.3 milliarder
 • Fjernvarme, 2,7 MW
 • Kjøleanlegg, 2,5 MW
 • Luftbehandlingsanlegg, 250000 m3/h