• pilotveien
 • byhavna
 • dalabukta-havbris

FG Eiendom | Brannbok | ServiFlex, FG Eiendom 100% trygge på at lovpålagt dokumentasjon er i orden

Gjennom avtalekonseptet ServiFlex er Caverion totalleverandør for FG Eiendoms 6 bygg i Kristiansund. Dette inkluderer blant annet brannvernledelse, vaktmestertjenester, kontroll av slokkeutstyr, internkontroll og service for alle tekniske fag.

Last ned referansen i PDF >

Sikkerhet, spesielt forebyggende tiltak mot brann, og branntekniske løsninger er noe av det viktigste for en eiendomsforvalter. Før gjorde vi det som var lovpålagt, men så at Caverion kunne ivareta dette enda bedre enn oss selv. De har 100% ansvar for forvaltning av brannforskrifter og det branntekniske, og alt er godt dokumentert i en digital brannbok. - Andreas Sakshaug, Leder Eiendomsavdeling, FG Eiendom

Finansgruppen Eiendom (FG Eiendom) er en utvikler og forvalter av bygg og eiendom i Norge med base i Kristiansund. De forvalter rundt 750 000 kvadratmeter, med en leiestrøm på ca. 700 millioner.

Tjenesteområder

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Rådgivning
 • Prosjektledelse

Fagområder

 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • Kjøling
 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • IKT og AV
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Eiendomsinvestorer og utviklere

Type

Problemstilling

Som eiendomsforvalter må FG Eiendom ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, samtidig som de skal ivareta byggets verdi og sikkerhet gjennom fornuftig drift og vedlikehold.

Byggeier skal kunne dokumentere at alle rutiner er i henhold til lover og forskrifter. I tillegg må de ha kontroll på alle underleverandører, og følge opp garantier på tekniske installasjoner og utstyr. Samtidig må de ha tid til å ivareta ulike leietakere, og gjøre nødvendig verdioptimalisering av eiendommene sine.

Tidligere har branndokumentasjonen som instrukser, branntekniske tegninger, sjekklister etc. blitt printet ut på papir og satt inn i permer, som gjorde det vanskelig å vedlikeholde og kommunisere til involverte parter.

Løsning

Med avtalekonseptet ServiFlex er Caverion en komplett samarbeidspartner for FG Eiendom. Vi bistår med å dokumentere lovpålagt informasjon, i tillegg til å gjennomføre nødvendig kontroll og vedlikehold.

Caverions leveranse til FG Eiendom inkluderer blant annet brannvernledelse, vaktmestertjenester, kontroll av slokkeutstyr, internkontroll og service for alle tekniske fag. Med elektronisk brannbok vedlikeholdt av Caverion er det nå enklere og raskere å hente ut riktig informasjon.

FG Eiendom har nå full oversikt over egne eiendommer, bygg, arealer, tekniske anlegg, og komponenter, gjennom et elektronisk FDV-system (Plania).

Både FG Eiendom og lokalt branntilsyn har gjennom Caverion ett kontaktpunkt der de har elektronisk tilgang til å følge opp de enkelte bygg og sikre at alt er i henhold til lover og regler.

Gjennom samarbeidet med Caverion er FG Eiendom 100% trygge på at lovpålagt dokumentasjon er i orden. Da Caverion er en teknisk totalleverandører sparer vi tid og administrasjonskostnader ved at vi kun har ett kontaktpunkt for alle våre henvendelser. De har vist både kompetanse og gjennomføringskraft.» - Andreas Sakshaug, Leder Eiendomsavdeling, FG Eiendom

Kontaktperson i Caverion

Odd Steinar Kanestrøm, avdelingsleder avd. Kristiansund, odd-steinar.kanestrom@caverion.com

ServiFlex

6 bygg

Brannbok

Visste du at..

I henhold til regelverket (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §2-1) må byggeier ha etablert styring og interne kontrollordninger slik at det kan dokumenteres at sannsynligheten for brann er redusert, og at de har begrenset konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier?