• farriseidet-jernbanetrasee-2
 • farriseidet-jernbanetrasee-3
 • farriseidet-jernbanetrasee-1

Farriseidet jernbanetrase, Infrastruktur | Livssyklus 100 år

Fra Farriseidet, utenfor Larvik, til Porsgrunn bygges 22,5 km med dobbeltsporet jernbane, fordelt på syv tunneler og ti bruer med en samlet prislapp på 7,1 mrd. kroner (2016). Det nye sporet skal stå ferdig høsten 2018. Jernbaneverkets gigantprosjekt har syv entrepriser, hvor Caverions elektrojobb er den største tekniske entreprisen.

Last ned referansen i PDF >

Aldri før har Jernbaneverket stilt så høye krav til dokumentasjon som ved dette prosjektet. Jeg har tillitt til at Caverion har den kompetansen som trengs, med nøkkelpersonell som har god erfaring fra komplekse tekniske entrepriser tidligere. 

- Georg Kalland, Delprosjektleder UFP12 Elkraft, Bane NOR

Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring

Fagområder

 • Elektro

Type

 • Infrastruktur

Problemstilling

Bane NOR hadde mål om ett teknisk hus og 1 km jernbane hver 14 dag, og høye krav til dokumentasjon for å forsikre god og rekordrask gjennomføring av Caverions elkraftarbeidet på Jernbaneverkets gigantprosjekt Farriseidet-Porsgrunn.

Løsning

Farriseidet projeket leveres gjennom Caverions kompetansesenter for store prosjekter, hvor vi har ferdige prosesser og maler vi bruker, som sikrer best mulig resultat i henhold til målsetningen.

 • • Våre prosesser og regler er definert i Caverions prosjektmanual som blir revidert jevnlig.
 • • Prosjektmanualen er et verktøy i vårt daglige arbeide og sikrer at vi jobber på samme måte.
 • • Prosjektgjennomføring er basert på en ledende prosjektmetodikk, som brukes i hele Caverion konsernet, og sikrer høy kvalitet og gode resultater.

Caverions avd. Large Projects i Oslo har hovedansvar og de største leveransene til prosjektet, avd. Bergen leverer 22kV høyspentanlegg, avd. Porsgrunn/Herøya leverer montasje av rømningslys og Caverion Sverige leverer alle fordelingstavler. I tillegg bidrar avd. Trondheim med kunnskap om fremdriftsplanlegging og oppfølging. Gjennom en 8-ukers lang pilot ble grunnlaget og dokumentasjonen for gjennomføringen kartlagt. Prosjektet skal være ferdig i 2018.

Kontaktperson i Caverion:

Per Morten Rostille, Prosjektsjef, Caverion,
per-morten.rostille@caverion.com

2016-pågående

Verdi: 341 millioner

Elektroentreprise

Fakta om prosjektet

 • Total lengde 22,5 km
 • 15,3 km fordelt på syv tunneler
 • 10 bruer (til sammen1,5 km)
 • 5,8 km dagsone
 • Tilrettelegges for hastigheter opp mot 250 km/t
 • Byggestart september 2012
 • Kostnad 7,1 mrd (2016)
 • Planlagt åpning 2018
 • Statens Vegvesen | Sørnestunnelen

  Intelligent tunnelbelysning sikrer trafikantene

 • Trofi Teknopark

  Godt innemiljø sikrer effektive ansatte

 • Harstad Havn | Sikkerhet

  Forbedret effektivitet og reduserte kostnader

 • Bybanen Bergen

  Infrastruktur | Teknisk service og vedlikehold