• Citybanan

Citybanan | Stockholm, Forbedret reisehverdag for tusenvis av pendlere

Alle pendlertog, regiontog og fjerntog som passerer gjennom Stockholm, må i dag dele på bare to spor. Byggingen av en seks kilometer lang tunnel for pendlertog og to ny pendlertogstasjoner i tilknytning til eksisterende undergrunnsstasjoner, skal nå løse problemene knyttet til overbelastning, trengsel og forsinkelser.  

Citybanan | Stockholm, Forbedret reisehverdag for tusenvis av pendlere

Trafikverket er et statlig, svensk selskap som har ansvar for langsiktig planlegging av transportsystemer for veitrafikk, jernbanetrafikk, sjøfart og luftfart. Trafikverket har også ansvar for bygging, drift og vedlikehold av statlige veier og jernbaner. 

Tjenesteområder

 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • Industri og prosessanlegg
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Infrastruktur
 • Offentlig sektor

Type

 • Infrastruktur

Utfordring

 • I forbindelse med byggingen av den nye tunnelen for pendlertog er det blitt bygget to pendlertogstasjoner i direkte tilknytning til undergrunnsbanen: Odenplan stasjon og Stockholm City stasjon. Caverion har levert alle tekniske installasjoner knyttet til belysning, strøm og styringssystemer til Odenplan stasjon, og har også installert sprinkelsystem og vann- og sanitæranlegg på Stockholm City stasjon.
 • Caverion har også konstruert et system som sikrer høy driftssikkerhet.

Løsning:

 • Installasjon av belysning, strøm og styringssystem på Odenplan stasjon på Citybanan.
 • Installasjon av sprinkelsystem og vann- og sanitæranlegg på Stockholm City stasjon.
 • Alle tekniske systemer på Odenplan stasjon kobles opp mot kundens eget styringssystem, noe som gir total oversikt.
 • Driftssikkerheten på stasjonene sikres gjennom konstruksjonen av et reservestrømanlegg rett utenfor bykjernen. 

Fakta om byggingen

 • Den nye pendlertogstasjonen ligger langt under bakken, under eksisterende undergrunnsbanesporene. Dette har resultert i lange ganger og høye logistikkrav.

  Fakta om Caverions løsninger

 • Odenplan stasjon: Fire sentralanlegg på Odenplan styrer all belysning og alle overvåkingssystemer på stasjonen.
 • Stockholm City stasjon: installasjon av et sprinklersystem med over 1 000 sprinkelhoder. For å drenere stormvann har 10 pumpestasjoner blitt installert 40 meter under bakken.
 • Reservestrømanlegget: Høyspenningsanlegg i Tomteboda rett utenfor bygrensen. Ved strømbrudd kan strømmen overføres til stasjonen på én av fem ulike måter. En 20 kubikkmeter stor dieseltank forsyner deretter ventilasjonssystemet, belysningen, styringssystemet, heiser og rulletrapper med strøm i 24 timer, uten at man trenger å etterfylle diesel. Deretter kan systemet etterfylles med diesel og på den måten holde stasjonen i drift i flere uker.  

 

Forbedrer hverdagen til tusenvis av reisende

 

 

År
2013-2016