• bybanen-bergen-2
  • bybanen-bergen-4
  • bybanen-bergen-3
  • bybanen-bergen-1

Bybanen Bergen , Infrastruktur | Teknisk service og vedlikehold

Som en moderne trikkelinje er Bybanen en viktig del av kollektivtilbudet for Bergens 300 000 innbyggere. Caverion har en rammeavtale for teknisk service og vedlikehold, som er essensielt for å sikre trygg og pålitelig infrastruktur for et moderne samfunn. I samarbeid med Bybanens egne eksperter sørger Caverion for driftsstabilitet for Bybanens brukere.

Last ned referansen i PDF >

Caverion har gjennom flere år bevist at de har høy kompetanse på teknisk service og vedlikehold, og er en viktig brikke i å sikre driftsstabilitet av Bybanen i Bergen.
- Knut Serigstad, Driftssjef, Bybanen AS.

Bybanen AS har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bybanens infrastruktur og rullende materiell. Bybanen AS eies av Hordaland Fylkeskommune.

Tjenesteområder

  • Teknisk service og vedlikehold

Fagområder

  • Automasjon
  • IKT og AV
  • Elektro
  • Sikkerhet

Kundegrupper

  • Offentlig sektor

Type

  • Infrastruktur

Problemstilling

Bybanen er en viktig del av kollektivtilbudet i Norges nest største by, som har nærmere 300 000 innbyggere. Vognene er 32 meter lange og har plass til 212 personer.

Driftsstabilitet har høyt fokus, og service og vedlikehold må gjennomføres raskt, og i henhold til strenge HMS-rutiner, men også med minst mulig forstyrrelser til Bybanens brukere.

Løsning

Caverion har sammen med Thales levert signal og sikkerhetssystemene til Bybanen i byggetrinn 1. Da første serviceavtale ble lyst ut i 2012 vant Caverion denne og dette ble grunnlaget for starten på et godt samarbeid om service og drift av de tekniske systemene til Bybanen.

Da siste serviceavtale ble utlyst ble elektro inkludert i serviceavtalen. Sammen med Bybanen AS dekker Caverion beredskapsvakt, feilretting samt forefallende endrings- og vedlikeholdsarbeid på strekningen Byparken – Lagunen innenfor fagfeltene signal, tele, IT og elektro. Fra høsten 2016 utvides strekningen til å gjelde Byparken-Flesland.

Den nåværende avtalen startet 01.01.16 og varer til utgangen av 2017 med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Kontaktperson i Caverion:

Ove Kjelby, Prosjektsjef, Caverion avd. Bergen (ove.kjelby@caverion.no)

Se Skyss Bybanen!

 

Service 24/7
365 dager i året

 

 

2012
pågående

 

 

Pålitelig og trygg infrastruktur