• BSØ
 • BSØ-utvendig
 • teknisk-klimatak

KLP Zander Kaaes gate 7 AS, Teknisk totalentreprise

ROM Eiendom var byggherre for Bergen Stasjon Østsiden, nå KLP Zander Kaaes gate 7 AS. Kontorbygget på 15.000kvm har oppnådd BREEAM «Very good». Det er prosjektert og ført opp som Passivhus, og har energiklasse A. Dette har stilt store krav til bygget og de tekniske installasjonene.

Last ned referansen i PDF >

Med Caverion som samarbeidspartner har vi levert et energieffektivt og miljøvennlig bygg for ROM eiendom innenfor avtalt tid og pris.

- Lasse Smilden, Prosjektleder, LAB entreprenør.

LAB er en ledende entreprenørbedrift på Vestlandet med hovedkontor i Bergen, og ble kjøpt opp va AF Gruppen i mars 2015. AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi.

Tjenesteområder

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering
 • Managed Services

Fagområder

 • Ventilasjon og klimaanlegg
 • Varme og sanitær
 • Sikkerhet
 • Kjøling
 • IKT og AV
 • Elektro
 • Automasjon

Kundegrupper

 • Hovedentreprenører

Type

 • Næringsbygg

 

Problemstilling

KLP Zander Kaaes gate 7 AS (tidligere Bergen Stasjon Østsiden) skulle oppføres som Passivhus, med energiklasse A. Dette stilte store krav til bygget og de tekniske installasjonene.

I tillegg var det store utfordringer med grunnarbeider, og logistikk, med mange eksisterende tekniske føringer som VA-ledninger og høyspentkabler som måtte legges om, i en regntung periode i 2014 . I tillegg ligger bygget så tett inntil jernbanen at kjøreledninger måtte kobles ut i byggeperioden.

Med byggestart i januar 2014 og overlevering i mai 2016 hadde prosjektet også en stram fremdriftsplan.

Løsning

KLP Zander Kaaes gate 7 AS har blitt et topp moderne og miljøvennlig kontorbygg på 15 000 kvm, med ca. 950 arbeidsplasser i en kombinasjon av cellekontor og landskap.

For å løse utfordringene med grunnforholdene med eksisterende tekniske føringer som høyspentkabler og VA-ledninger, ble det laget en skreddersøm med delvis rørspunt, graveskråninger og betonglodd for å holde på massene rundt byggegrop.

 • Fremdriften i prosjektet ble gjennomført med LEAN-filosofi, med takt-planlegging.
 • Byggestart grunnarbeider: januar 2014
 • Oppstart tekniske mars 2015
 • Overlevering mai 2016

 • Bygget har oppnådd BREEAM «Very good». Det er prosjektert og ført opp som Passivhus, og har energiklasse A. Dette har stilt store krav til bygget og de tekniske installasjonene.

  Ventilasjon og Kjøling skjer via Caverions patenterte system KlimaTak.

  Bygget ble kåret til månedens bygg i august 2016 av Grønn Byggallianse. Bygget ble overlevert til riktig tid, med riktig timeforbruk og kostnadsramme.

  Caverion er ansvarlig for teknisk service og vedlikehold av bygget, komfort og lang levetid.

  Kontaktperson i Caverion

  Christer Farnes, Prosjektleder, Caverion avd. Bergen, christer.farnes@caverion.com

  Kontaktperson i LAB Entreprenør AS

  Lasse Smilden, Prosjektleder, LAB Entreprenør, ls@lab.no

  BREEAM
  Very Good

  Godt innemiljø
  sikrer effektive
  medarbeidere

  Fleksibelt og
  moderne

  Tekniske installasjoner

  • Ventilasjon: KlimaTak, behovsstyrt ventilasjon. 10 ventilasjonsanlegg totalt ca. 140 000 m3/h.
  • Varme og sanitær: varmepumpe luft/ vann med fjernvarme som spisslast. Varmepumpene dekker 90 % av energibehovet til oppvarming. Radiatoranlegg i kontorer.
  • Kjøling: Klimakjøling og dataromskjøling. To separate isvannssystem, med kjølemaskiner i teknisk rom og tørrkjølere på tak. Dataromkjøling har mulighet for frikjøling ved lave utetemperaturer.
  • Elektro og automasjon: KNX, grenstaver, dagslysstyring, behovsstyring, adgangskontroll, brannvarsling, SD anlegg (Caverion eDrift)
  • Energioppfølgingsprogram: SmartGrid