Ardning | Østerrike, Kontrollrom og over 100 000 datapunkter

Østerrike har et veinett på 125 000 km, og ca. 140 tunneler med en samlet lengde på rundt 345 km. De største transportrutene brukes av rundt 250 000 personbiler og 32 000 tyngre kjøretøy hver dag.

Den store trafikkmengden stiller strenge krav til den tekniske planleggingen når det gjelder bygging av veier og spesielt tunneler. For det statlige selskapet ASFiNAG (Autobahn og motorvei finansieringsselskap ) er sikkerheten det aller viktigste ved bygging og modernisering av nye veier og tuneller.

Ardning | Østerrike, Kontrollrom og over 100 000 datapunkter

Tjenesteområder

 • Teknisk service og vedlikehold
 • Prosjektledelse
 • Prosjektgjennomføring
 • Design and Engineering

Fagområder

 • Varme og sanitær
 • Elektro
 • Sikkerhet
 • IKT og AV

Kundegrupper

 • Offentlig sektor - Infrastruktur

Type

 • Infrastruktur

Utfordring

 • Overvåkning av 25 tunneler på motorveien A9 - landets hovedåre mellom nord og sør, med en total lengde på 103 km. De 25 tunnelene har en total lengde 43.4 km.
 • Bruk av teknologi for prosesskontroll som er fleksibelt, slik at det kan tilpasses ved utvidning av infrastrukturen. Systemene må også kunne fungere med eksterne enheter.
 • Styring og integrering av hittil 102 000 data punkter (tallet øker stadig)

Løsning

Takket være Caverions høye kompetanse blir en rekke tunneler i Østerrike utstyrt med teknisk avanserte systemer som omfatter strømforsyning, sikkerhetsteknologi, ventilasjon, belysning, trafikkteknologi og prosesskontroll. På denne måten gir vi et betydelig bidrag til veibrukernes sikkerhet.

 • Caverion har sikret kontrakten for alle stadiene for utvikling og utvidelse av kontrollrommet i Ardning som overvåker tunellene. Kontrakten inkluderer både prosesskontroll engineering, og selve installasjonen av de tekniske løsningene på den fysiske infrastrukturen.

 • Hele 16 skjermer gir et komplett overblikk over hva som foregår. Hver og en av disse kan vise et valgt kamera på motorveien, og styres fra kontrollpulten.

 • Videostrømning og programvaren er egenutviklet av Caverion.

 • De tekniske løsningene i kontrollrommet må oppfylle svært strenge sikkerhetskrav da det skal fungere optimalt 24 timer i døgnet, og har gode backup-systemer i tilfelle systemfeil.

 • Livssyklus: 2012 -pågående

2012 -
Livssyklus

102,000
datapunkter

25
overvåkede tunneler