Visjon og verdier

Caverions visjon

Vår visjon er å bli førstevalget for å digitalisere samfunnet for kunder, ansatte, partnere og investorer.

Caverions kjerneverdier

Følgende fire verdier er grunnlaget for vår virksomhet

 Fremtidsrettet  Samarbeid  Tar ansvar
 Prestasjoner
 • Kontinuerlig læring sikrer høy faglig kompetanse
 • Vi utvikler energieffektive løsninger for en bedre fremtid
 • Våre løsninger er innovative
 • Kunden i fokus
 • Vi jobber som et team,
  og vi respekterer våre samarbeidspartnere
 • Vi samarbeider og deler vår kunnskap
 • Vi har høy etisk standard
 • Vi holder det vi lover
 • Vi skaper og leverer merverdi
 • Vi leverer mer enn forventet
 • Vår målsetting er å
  være best i vår bransje