Building Performance

Se video

Byene påvirker vår fremtid

Klimakrisen har lenge vært vår generasjons viktigste utfordring. Så satte koronapandemien hele verden i karantene. Det er liten tvil om at 2020 blir et år for historiebøkene. Konsekvensene vil vare i måneder, kanskje år. Men samtidig som vi takler hverdagens utfordringer må vi ikke glemme fremtiden.

FN er tydelig på at effekten av klimakrisen vil påvirke oss alle. Vi har allerede sett endringer i værforholdene og stigende havnivå. Vi må gjøre noe nå. Som pandemien er også klimakrisen noe vi må løse sammen. Vi må erkjenne at valgene vi tar påvirker andre. De påvirker vår felles fremtid. Valgene vi tar betyr noe.

Byene spiller en viktig rolle i vår felles fremtid. De står for mer enn 70 % av verdens totale CO2-utslipp, og bruker en tredjedel av verdens energi. I Europa står bygninger for 40% av utslippene. Byene våre skal også vokse. I 2050 er det estimert at over 70% av jordas befolkning vil bo i byer.

Det er ikke tvil om at byer, med bygg, industri og infrastruktur, kan bidra til å skape en bedre fremtid for kloden vår – dersom vi tar de rette valgene.

Viktig både for oss mennesker og vår fremtid

Byene påvirker mer enn klimaet. De påvirker også oss som mennesker. Måten vi lever og jobber på formes av det vi bygger rundt oss. Vi tilbringer tross alt mer enn 90 prosent av livene våre innendørs.

Opprinnelig bygde vi for å beskytte oss mot farer. Skaffe husly mot hardt vær som kulde, regn, vind og snø. I dag er bygningene våre tilrettelagt for at vi mennesker kan være produktive og trives. Her spiller teknologi en avgjørende rolle.

Med teknologi møter dagens bygg våre behov. Byggene vet hvor mange som oppholder seg innendørs ved hjelp av smarte sikkerhetsløsninger, og de tilpasser automatisk temperatur, lys og luftmengde etter forholdene. Teknologien kan si i fra før problemer oppstår. Slik fikser vi feil før nødvendige systemer som gir oss oksygen, varme og lys bryter sammen.

Teknologi gjør bygg til mer enn bare enkeltstående enheter. Smarte bygg kan i dag kobles sammen med andre bygg i nærområdet, slik at de kan dele ressurser som energi, kjøling og varme. Slik blir byggene en positiv bærekraftressurs i byene.

Derfor spør vi oss selv: Hvordan kan vi få bygninger, infrastruktur og industri til å fungere sammen til fordel for menneskene som bruker dem?

Det kan kanskje virke som en stor oppgave; å lage smarte byer som gir oss en bedre fremtid. Vi vet at det lar seg gjøre.

Vi må ikke starte på nytt for å lage smarte byer. Vi kan modernisere eksisterende bygg, samtidig som vi sørger for at nye bygg er smarte og bærekraftige. Slik får vi smarte byer som hjelper til med å takle effekten av klimakrisen, i stedet for å bidra til den. Da møter byene behovene til menneskene som bor i den, uten å ødelegge for fremtidens generasjoner.

Vil du vite mer om smarte byer og hvordan Caverion tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg?  
Meld deg på vårt nyhetsbrevHvordan skal vi komme oss dit?

Nøkkelen til suksess er godt samspill på tvers av hele bransjen, der alle aktører har bærekraft som fokus.

Det offentlige og de store eiendomsbesitterne legger premissene for anskaffelser og tildeling av kontrakter som påvirker vår felles fremtid. Dette gjelder nye prosjekter, større rehabiliteringsprosjekter, samt store service-, vedlikeholds- og driftskontrakter.

Med en slik makt har disse aktørene et særskilt ansvar for å utarbeide anbud som etterspør bærekraftige løsninger. De må velge løsninger som opprettholder byggets verdi over tid. De må evne å se sammenhengen mellom å realisere et nytt prosjekt og fremtidig drift. De må kunne se kostnader i et livssyklusperspektiv.

Caverion utfordrer bransjen til å inkludere bærekraft, med blant annet livssyklusperspektiv, som et tildelingskriterium for fremtidige anbud.

Da vil vi få smarte og bærekraftige bygg hvor mennesker kan være produktive og trives.

Building Performance – Merverdi for våre samarbeidspartnere

Building Performance er vårt kundeløfte. For oss handler det om å sette deg og dine mål i fokus. Det handler om å se etter gode løsninger og forbedringer når vi utfører arbeidet. Det handler om fagekspertise og yrkesstolthet.

Vi ønsker at du skal oppleve en merverdi av å bruke Caverion. Derfor leverer vi høyeste kvalitet – om vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter eksisterende bygg.

Hvem er Caverion?

Vi tilrettelegger for at mennesker kan være produktive og trives i smarte og bærekraftige bygg. Vi er fagfolk som forstår at måten vi lever og jobber på formes av alt det vi bygger rundt oss – være seg sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger eller kontorbygg.

Vi tilbringer mesteparten av livet vårt innendørs, og her spiller teknologien en avgjørende rolle. Men det handler ikke bare om selve teknologien. Det handler om effekten av vår kunnskap, nysgjerrighet og erfaring som forbedrer omgivelsene der folk jobber, lever, reiser og utvikler seg.

Vi ser muligheter i ethvert bygg til å være del av noe større. Vi kobler brikkene sammen. Ved å ta de riktige valgene gjør vi smarte bygg til en del av smarte byer. Da får vi byer som hjelper til med å takle effekten av klimakrisen, i stedet for å bidra til den, og som møter behovene til menneskene som bor der nå, uten å ødelegge for fremtidens generasjoner.

Det er Building Performance.


Visste du?

I løpet av de siste 50 årene har de globale CO2-utslippene hatt en dramatisk økning.

CO2 emissions


I 2019 bidro Caverion til 72 millioner kWh (72 000 mWh) i energibesparelser for kundene gjennom energieffektiviseringstjenester (EPC).

Dette tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til 42 000 norske husholdninger.

EPC-hankkeet


Den årlige energibesparelsen Caverion oppnår gjennom energieffektiviseringstjenester (EPC) er tre ganger høyere enn Caverions eget energiforbruk i alle våre bygninger i 11 land. I Norge alene har vi over 50 kontorer.

 

Våre egne bygg får bedre og bedre energieffektivitet.

indirect energy consumption


Besparelser i 2019 fra EPC er tre ganger høyere enn energiforbruket i våre egne bygg.

2019 EPC energy savings