Slik gir vi deg merverdi

Livssyklus

Vi er eksperten på livssyklusløsninger, og med et livssyklusperspektiv er ikke målet å bygge billigst mulig, men å bygge slik at det blir lavest mulig kostander i gjennom livssyklusen til bygget (25-50 år). Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg.  Les mer om Managed Life Cycle >>

ByggSim™ - verktøyet som hjelper eiendomsutviklere å skaffe leietagere

De fleste som skal leie seg inn i nytt bygg er mest opptatt av hva de må betale per kvadratmeter i det nye bygget.

Tenk om du kunne vise en reell økonomisk gevinst ved å investere i moderne næringslokaler, og betale en litt høyere leiepris per kvadratmeter?

Ved bruk av byggsimulatoren ByggSim kan man se den totale kostnadsoversikten over nytt og gammelt bygg, inkludert energiutgifter, drift og vedlikehold.

KlimaTak™ – løsningen markedet etterspør

Caverions KlimaTak™  er en nærmest støyfri ventilasjonsløsning, som i tillegg til kjøling også ivaretar alle andre tekniske leveranser i en enhet. Det betyr en kompakt og kostnadseffektiv løsning.

KlimaTak er energieffektivt, sikrer et optimalt inneklima og gjør det enkelt og kostnadseffektivt å bygge om. Dette gjør det til et svært godt produkt for å sikre seg leietagere.

«Vi ønsket KlimaTak fordi det vil heve kvaliteten på bygget og sikre et godt inneklima for elevene.» 
- Geir Garlid, Prosjektleder i Bergen Kommune
Les mer om KlimaTak

ServiFlex™

For å sikre verdien av næringsbygg og anlegg er vedlikehold viktig. For forebyggende og planlagt vedlikehold har Caverion utviklet konseptet ServiFlex™.

ServiFlex er en moderne og fleksibel servicekonsept som lar deg sette sammen ditt eget vedlikehold av mer enn 100 tjenester til en funksjonell helhet.

Med ServiFlex-avtalen får du kun én kontaktperson å forholde deg til hos Caverion, uansett hva henvendelsen din gjelder.

 

Totalleverandør

Vi er en teknisk totalleverandør, og det lønner seg å samle alle fagområdene hos ett selskap som kan se hele bildet.

 «Jeg ser det som en fordel å få samlet de tekniske entreprisene hos en aktør. Ved en splitting av entreprisene innebærer dette en større koordineringsjobb for totalentreprenør og en risiko for at noe faller mellom stolene, som også må kalkuleres inn.»
- Jan Erik Renslo, Prosjektleder hos entreprenør FuglesangDahl.

Lavere energiforbruk

Ikke bruk mer energi enn det du trenger. Energi koster penger! Våre energirådgivere har hjulpet flere titalls kunder med å kartlegge energisluk, og med utstrakt bruk av behovsstyring har vi senket energikostnadene for våre kunder. Det kan vi også gjøre for deg!

Støtte fra Enova

Gjennom en årrekke har Caverion bistått sine kunder med å søke Enova SF om støtte til energieffektive løsninger i bygg når dette har vært relevant. Dette har resultert i at mange av våre kunder har fått betydelige beløp dekket av Enova for energieffektivisering.