Innovasjons​løypa

I tillegg til senteret for Forskning og Utvikling huser Caverions Innovasjonssenter også et inspirerende utstillingsrom, Innovasjonsløypa. Her gir vi kundene våre, og andre besøkende, en spennende og interaktiv opplevelse med våre produkter og løsninger.

I Innovasjonsløypa får man se Caverions svar på behovene som oppstår som følge av de globale megatrendene som digitalisering, økt bruk av teknologi, forbedret energieffektivitet og urbanisering.

Disse megatrendene har stor påvirkning på fremtiden vår – både hjemme og på jobb. Menneskers trivsel og produktivitet avhenger av inneklimaet, integrerte løsninger og intelligente prosesser, optimalisering av energieffektivitet, samt sikkerheten og påliteligheten til urban infrastruktur.

Vi demonstrerer også, gjennom nyskapende referansesaker og videoer, hvordan kundene våre har løst sine bestemte utfordringer sammen med oss.

Ta en titt på Caverions livssyklusløsninger for bygg og anlegg innenfor næringsliv, industri eller boligsegmentet – les gjennom brosjyren for Innovasjonssenteret, eller bli med på en videoomvisning i Innovasjonsløypa!

Innovation Path