Innovasjonssenteret

Caverions senter for forskning og utvikling ligger i Aachen i Tyskland. Senteret er Caverions kreative knutepunkt: På disse 1000 kvadratmeterne virkeliggjør vi fremtidens byggtekniske løsninger ved å gjøre dem pålitelige, sikre, komfortable, effektive og bærekraftige.

Caverion har spesiell kompetanse på livsyklusleveranser til komplekse bygg, som gasstette biosikkerhetslaboratorier og renrom, akustikksensitive teatre og TV-studioer, samt auditorier, og utstillings- og konsertsaler som er avhengig av et stabilt og komfortabelt inneklima.

Vi sikrer et godt inneklima ved å utvikle egne produkter og løsninger for ventilasjon, automasjon og systemintegrasjon.

Caverions senter for Forskning og Utvikling (Research & Development Centre)

  • Spesialiserer seg på forskning på og utvikling av avanserte produkter knyttet til ventilasjon, kjøling og oppvarming
  • Kjører teststasjoner for å simulere ventilasjon, kjøling, oppvarming og akustikk, under reelle forhold, for komplekse bygg og anlegg
  • Tester funksjonene til ventilasjons- og klimaanleggskomponentene og -systemene i laboratorietester i 1-til-1-skala for å garantere en høy standard av komfort, luftstrøm og støykontroll
  • Bruker datasimuleringer (CFD – Computational Fluid Dynamics) for å beregne luftstrømmen i et rom basert på en datamodell i tilfeller der labtesting i 1-til-1-skala ikke er mulig, f.eks. til flyplasser, sportsarenaer, auditorier og teatre

Teststasjoner

  • Ekkokammer på 200 kubikkmeter for å måle akustikk
  • Målerom for HVAC-systemer, utstyrt med en fasade som kan simulere værforholdene om sommeren og vinteren
  • Testrom for testing av inneklima, der komfortparametrene kan angis i henhold til dine bestemte behov
  • 12 meter høy klimahall for klimakontroll i arrangementshaller med luftvolumstrømmer på opptil 20 000 m³/t og kjølekapasitet på opptil 250 kW

Senteret for Forskning og Utvikling fokuserer på å skape funksjonelle løsninger som sørger for at mennesker er trygge, komfortable og har god helse, på både arbeidsplassen og hjemme.