Personopplysningsloven § 18. 

1. Dataadministrator

Caverion-konsernet
Panuntie 11, 00620 Helsinki
Tlf. +358 10 4071
Business ID FI25341274

2. Kontaktperson med ansvar for databeskrivelsesfilen

Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications
Tel. +358 10 4071 (sentralbord)

Roar Andersen
Direktør for Forretningsutvikling
Caverion Norge AS
Tlf: 908 30 310

3. Navn på register

Kunderegister for Caverion-konsernet. 

4. Formålet med behandlingen av personopplysninger

Hensikten med registeret er å 
 • ivareta og administrere klient- og andre forretningsrelasjoner mellom dataadministratoren og datasubjektet 
 • behandle tilbakemeldinger som dataadministratoren mottar
 • utvikle og administrere tjenestene og produktene som Caverion tilbyr
 • administrere interne og eksterne ansvarsområder for Caverion-konsernet samt Caverions datterselskaper, tilknyttede selskaper og underleverandører med hensyn til direkte markedsføring, dataanalyser og analyser av kundedata 

5. Registerinnhold

Følgende data kan bli lagret i registeret: 
 • Opplysninger fra datasubjektet (f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer) 
 • Data fra informasjonskapsler som lagres i forbindelse med datasubjektets bruk av Caverion-nettsidene
 • Loggdata som er lagret i forbindelse med bruk av Caverion-nettsidene, og som identifiserer brukerplassering, tidspunkt og brukerinnstillinger
 • Økonomiske kundedata i forbindelse med kjøp av tjenester og produkter
 • Forespørsler og tilbakemeldinger fra kunder
 • Kunde-ID

6. Vanlige informasjonskilder

 • Informasjon som er gitt av datasubjektet
 • Opplysninger som Caverion-konsernet og Caverions samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper, datterselskaper og underleverandører mottar gjennom informasjonskapsler på brukerens harddisk

7. Vanlige dataoverføringer eller dataoverføringer utenfor EU eller EØS

I forbindelse med formålene ovenfor blir opplysninger delt og overført til enheter i Caverion-konsernet samt Caverions datterselskaper, tilknyttede selskaper og underleverandører. Enkelte av disse befinner seg utenfor EU og EØS. Du gir uttrykkelig samtykke til at Caverion kan videreformidle personopplysningene dine innen- og utenfor EU/EØS i forbindelse med formålene det henvises til i kapittel 5 i Norges personopplysningslov. I slike tilfeller skal Caverion legge ned rimelig innsats for å sikre at dataene behandles i tråd med den felles standarden i Caverion.

8. Registersikkerhet

Datafilen er beskyttet med passord og i henhold til de generelle prinsippene for personvern knyttet til informasjonssystemene i Caverion-konsernet og hos Caverions samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper og underleverandører. Kun autoriserte medarbeidere i Caverion-konsernet og hos Caverions samarbeidspartnere, tilknyttede selskaper og underleverandører har tilgang til de personlige opplysningene.