Livssyklus for bygg og anlegg

 

Byggets kostnader stopper ikke å løpe ved ferdigstillelse, det er da de store utgiftene starter.
Med et livssyklusfokus får du lavere livssykluskostnader (LCC) over tid.
Tenk smart - tenk livssyklus.

 

Slik akkumulerer kostnadene i løpet av livssyklusen

Et nytt bygg er en stor investering. Enten du er eiendomsutvikler som bygger for utleie eller salg, eller byggherre som bygger for eget bruk, vet vi at du er opptatt av best mulig kvalitet til lavest mulig kostnad.

Derfor er det viktig å se på kostnadene i et livssyklusperspektiv.


livssyklus-kostnadsakkumulering-806-507

Som eiendomsutvikler skal du kanskje eie bygget ditt i 10 år før du selger. Da er det viktigt at du velger gode løsninger i design-fasen, slik at ikke bygget (og investeringen din) forfaller innen du skal selge.

Hvis den nye eieren må gjøre store oppgraderinger vil dette gå på bekostning av prisen de er villig til å betale.


Som byggherre bør du tenke på at bygget ditt skal være like fint og funksjonelt om 30 år som dagen det stod ferdig. Ved å investere mer i tidligfase av prosjektet får du moderne og energieffektive løsninger som har lengre levetid.

Hvis du i tillegg har en god avtale for teknisk service og vedlikehold vil byggets standard opprettholdes, samtidig som utgiftene i et livssyklusperspektiv vil bli lavere.


Det er i tidligfase du kan påvirke livssykluskostnadene


I dag står tekniske løsninger for 40-60% av kostnadene i et nybygg.

Riktige valg i tidligfase gir store kostnadsbesparelser.


 


Tradisjonell konstruksjons-metode, der fasen for investeringskostnader (design og konstruksjon) er minimalisert.

 


Muligheten til å påvirke livssykluskostnader.

 


Livssykluskostnader er optimalisert, der hver enkelt leverandør er ansvarlig for kostnadene gjennom livssyklusen

multi-entreprenor-modell-caverion-807-507

I et "standard-prosjekt" velger eiendomsutvikler/bygghere ut en arkitekt som tegner bygget, og leier inn en totalentreprenør som får ansvaret for alle underleverandører. Underleverandørene leverer gjerne tekniske løsninger som elektro, rør og ventilasjon.

Problemet er at innen de tekniske leverandørene kommer på banen med sin ekspertise, så har de andre aktørene kommet så langt i prosjektet at nødvendige endringer blir unødvendig kostbare.


I et livssyklusprosjekt er alle aktører med fra tidligfase. Gjennom en samspillsmodell finner de sammen frem til løsninger i design-fasen som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget - fra vugge til grav.

Noen av våre livssyklusprosjekter

Kalvebod Brygge
- Caverion med ansvar for hele livssyklusen

Caverion Kalvebod

"Gjennom dette livssyklusprosjektet får vi brukt alle våre ferdigheter på en gang. Prosjektet oppfyller vår strategi hvor vi vil i økende grad arbeide med livssyklusløsninger for bygg og industri."


- Michael Kirkegaard, Direktør Managed Services, Caverion Danmark-Norge


Les mer om Kalvebod Brygge

Rygge ungdomsskole
- Livssyklus 50 år

Rygge-ungdomsskole-asplan-viak-referanse-caverion

"Målet var ikke å bygge skolen med den laveste byggekostnaden, men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader gjennom hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold."- Stein Stavdal Paulsen, Prosjektleder, Rygge Kommune.


Les mer om Rygge ungdomsskole

La oss ta en prat

Uansett om du skal bygge nytt eller renovere må bygget ditt være teknologisk tilrettelagt for den tiltenkte bruken gjennom hele livssyklusen. Med dagens teknologiske utvikling kan dette ofte være en komplisert oppgave.

Hvis du får en ekspert som Caverion med på laget, som forstår hvordan de ulike teknologiene i bygget fungerer sammen, kan tilrettelegging gjøres på en økonomisk, energieffektiv og bærekraftig måte, som sikrer et godt innemiljø, og en optimal drift for en smartere fremtid.

kontakt-skolebygg-caverion

Fyll inn skjema, så kontakter vi deg!

Informasjon merket med * er obligatorisk.