22.01.2021
Bærekraftige bygg

Investerte i energitiltak og sparte millioner

Et komplekst bygg med høyt energiforbruk og utfordringer med inneklimaet. Teknisk sjef Marius Nielsen i FRAM Eiendom tok et valg han ikke har angret på.

Eiendomsselskapet FRAM holder til i toppetasjen i eget bygg på Skøyen. Karenslyst Allé 2-4 er et prestisjebygg med en helt unik arkitektur, uten en rett vinkel. Bygget er lyst og luftig, komplett med glassfasader og glasstak. Med andre ord, et bygg der det i utgangspunktet er krevende å få til et komfortabelt inneklima for alle året rundt. Ikke minst var det et bygg med høye energikostnader.

–Det er et virkelig flott bygg, men det er komplekst. Og det brukte over 4 millioner kilowatt timer i året, sier Marius Nielsen, teknisk sjef i FRAM.

Energimerkingen var startskuddet

Da energimerkeordningen ble innført i 2010, henvendte Nielsen seg til Caverion. FRAM trengte energiattest til 26 bygninger. Dette ble starten på et samarbeid som skulle vise seg å bli svært lønnsomt:

Nielsen ønsket å bruke en aktør han kunne jobbe videre med i de neste fasene, med prioritering av bygg og tiltak og med gjennomføring av energiprosjektene. Dermed falt valget på Caverion som samarbeidspartner til energimerkingen.

Karenslyst Allé 2-4 havnet høyt oppe på lista og ble et av de aller første byggene de tok tak i.

– Vi tok de mest åpenbare tiltakene først og opplevde at vi fikk god effekt. Særlig viktig var det å få kontroll på SD-anlegget. Det sikret at systemene begynte å snakke sammen og ga oss data vi kunne stole på. Da kunne vi jobbe mer effektivt med energiledelse, sier Nielsen.

Finn ut om ditt bygg bruker for mye energi i vår energikalkulator

Skreddersydde løsninger

Det blir en del utskiftninger i jakten på lavere energibruk, men det gir resultater

Det første tiltaket i Karenslyst Allé 2-4 var å skifte ut SD-anlegg med kjøling, varme, ventilasjon og snøsmelting. I tillegg ble det lagt om til behovsstyrt ventilasjon med luftmengder styrt av CO2 og temperaturfølere.

I neste runde fulgte persiennestyring og programmert logikk rundt sol og tilluftstemperaturer for å forbedre inneklimaet på varme dager, samt lysstyring i garasjeanlegget.

– Leietakerne er fornøyde, og det er vi også. Vi har forbedret bygget samtidig som vi sparer energi, fastslår Nielsen. Han trekker frem at det var positivt å få inn energirådgivere som så på bygget med friske øyne.

– Sammen har vi utfordret noen bransjesannheter. Mange skreddersydde løsninger har vært den morsomme delen. For etter fem år er fasiten at vi har halvert energibruken og sparer om lag 1,6 millioner kroner i året på dette bygget alene, oppsummerer Nielsen.

Lærerike prosjekter

Det gode samarbeidet og de gode resultatene fra tiltakene i de første byggene ledet raskt til flere tiltak i flere bygg. Læringen i prosjektene var motiverende.

– Etter hvert som vi har gjennomført tiltak, så har disse blitt en selvforsterkende kraft som driver oss videre til nye prosjekter, forklarer Nielsen. Han har opparbeidet tillit til Caverion og forteller at den vokser med prosjektene. – Oppfølgingen har vært god, og det har vært de samme menneskene vi har jobbet med hele tiden, noe som er viktig for kompetanseoverføringen prosjektene i mellom. Ikke minst er gjennomføringsevnen solid. Det som er blitt lovet, er blitt levert, fastslår han. Sjekk om ditt bygg bruker for mye energi - på 2 minutter

I gang med tre energisparekontrakter (EPC)

FRAM har for tiden tre EPC-prosjekter på gang sammen med Caverion i Sjølystparken, som også ligger på Skøyen. Dette er prosjekter som gjennomføres med støtte fra Enova og sparegaranti fra Caverion.

– Fordelen med en slik kontrakt er at du setter et tak for hva det skal koste og hvor lang tid det skal ta å gjennomføre, og får en garanti på energibesparelse. Vi kan forholde oss til et tall og et tidspunkt. Et EPC-prosjekt består av tre faser: Kartlegging, gjennomføring og oppfølging.

– Vi ser vesentlige forbedringer og besparelser i Sjølystparken, sier Nielsen

Motiverende sparing

FRAM Eiendom har drøyt 45 eiendommer fordelt på mer enn 450 000 kvm, og rundt 550 løpende leieforhold.

FRAM Eiendom har drøyt 45 eiendommer fordelt på mer enn 450 000 kvm, og rundt 550 løpende leieforhold. Over flere år er det blitt gjennomført energibesparende tiltak på bygningsmassen. Den totale årlige besparelsen har økt med antall gjennomførte bygg og gir i dag en årlig besparelse på ca. 8 millioner kWh.

Samtidig har komforten i byggene økt, og felleskostnadene gått ned.

– Med lavere fellesutgifter blir byggene klart mer attraktive. Som utleier kan du havne lenger ned i bunken om energikostnadene er for høye.

Når vi ser at også stadig flere leietakere ønsker lavere energibruk på grunn av miljøfokus, så vet vi at det vi gjør er riktig, sier Nielsen.

Bruker bygget ditt for mye energi?

Sjekk selv på 2 minutter med vår energikalkulator.

Sjekk energiforbruk