Sunne og økonomiske skolebygg for fremtiden


Se hvordan du kan få sunne og økonomiske skolebygg som varer, enten du skal bygge nytt eller rehabilitere gammelt bygg.


Hva slags skolebygg vil du ha?

En skole er ikke bare en bygning der barna oppholder seg mens foreldrene er på arbeid.
En skole er en arena for læring, som bør ha funksjonelle løsninger og et godt inneklima, som ivaretar elevenes helse og legger til rette for skolearbeidet. 

Visste du at innemiljøet påvirker helse, læring og trivsel?

I dag sitter tusenvis av elever rundt omkring i Norge og skal tilegne seg viktig kunnskap for fremtiden i et innemiljø av så dårlig kvalitet at vi aldri ville godtatt det på en arbeidsplass. For å sikre bedre læring, økt trivsel, bedre helse blant elever og lærere er nøkkelen et optimalt innemiljø.

Et forskerteam fra Aarhus Universitet utførte et eksperiment der elever i fire ulike klasserom utføre de samme krevende arbeidsoppgavene - men med forskjellig ventilasjon. Resultatet var klart: Jo mer frisk luft som ble tilført, jo bedre holdt elevene konsentrasjonen. 

Les mer om inneklima og læring

Smilende elever

Rehabilitering - erstatningsskole eller ved skole i drift?

Modulbygg
- økonomisk og god erstatningsskole

lynghaug-modulskole-referanse-caverion

"Lynghaug skole er av høy kvalitet med gode tekniske løsninger, som sikrer et godt inneklima for både elever og lærere, samtidig som byggetiden var kort."


- Terje Mjøen, Adm. direktør, Skanska Husfabrikken

Les mer om modulskolen Lynghaug

Rehabilitering av skole i drift
- ikke alltid nødvendig å flytte elevene

troserud-skole-rehab

"Det er viktig med godt inneklima for elevene og de ansatte. Caverion har fått på plass et ventilasjonsanlegg på kort tid uten at skole måtte stenge og elevene flyttes. Dette kan man spare betydelige beløp på."


- Magnar Skår, seksjonsleder i Undervisningsbygg


Les mer om rehabilteringen av Trosterud

Tenk langsiktig - det lønner seg

Mange kommuner har en trang økonomi, derfor er det viktig å se på kostnader i et livssyklusperspektiv.
Skal du bygge nytt vil det på sikt lønne seg å investere i moderne tekniske løsninger, som vil gi bygget en lengre levetid gjennom mer effektiv drift og vedlikehold.  

Nytt skolebygg? Ta de riktige valgene i tidligfase

Smartskole
- ikke bruk tid på teknikk, frigi lærernes tid til elevene

Vikevaag skole i Stavanger er Norges første smartskole

"Etter utbyggingen er skolen tre ganger større enn den var. Likevel bruker vi mindre energi nå enn tidligere. Alt er automatisk. Lærerne slipper å styre med teknikken. Nå kan de vie all sin tid til elevene. Samtidig betyr de tekniske løsningene store besparelser for kommunen."

- Bård-Ove Pedersen, teknisk sjef , Rennesøy kommune


Les mer om Vikevåg smartskole

Skole med driftsavtale
- OPS: samspill mellom det offentlige og det private

Rygge-ungdomsskole-asplan-viak-referanse-caverion

"Målet var ikke å bygge skolen med den laveste byggekostnaden,
men å bygge den skolen som gir lavest mulig kostnader gjennom
hele livssyklusen til bygget, medregnet drift og vedlikehold."


- Stein Stavdal Paulsen, Prosjektleder, Rygge Kommune.

Les mer om Rygge og OPS


Livssyklusprosjekter gir lavest kostnader over tid.

Et bygg har flere faser gjennom livssyklusen, planlegging og design, konstruksjon og drift.
Ved å investere mer i den første fasen, altså planlegging og design, vil de akkumulerte kostnadene over tid bli vesentlig lavere.

Dette kaller vi livssyklusfokus (LSF).

Les mer om fordelene ved livssyklusfokus

La oss ta en prat

Uansett om du skal bygge nytt eller renovere må bygget ditt være teknologisk tilrettelagt for den tiltenkte bruken gjennom hele livssyklusen. Med dagens teknologiske utvikling kan dette ofte være en komplisert oppgave.

Hvis du får en ekspert som Caverion med på laget, som forstår hvordan de ulike teknologiene i bygget fungerer sammen, kan tilrettelegging gjøres på en økonomisk, energieffektiv og bærekraftig måte, som sikrer et godt innemiljø, og en optimal drift for en smartere fremtid.

kontakt-skolebygg-caverion

Fyll inn skjema, så kontakter vi deg!

Informasjon merket med * er obligatorisk.