Hoteller og restauranter

Vi har lang erfaring med å sikre effektivt vedlikehold og avbruddsfri drift i hoteller og restauranter. Vi vet hva som skal til for å skape funksjonelle og sikre forhold, og kan dermed tilby økonomiske og optimale løsninger, både teknisk og driftsmessig.

Ekspertisen vår sikrer at bygg og anlegg som f.eks. hoteller, restauranter, parkeringsanlegg, kommunikasjonssystemer og tekniske infrastrukturløsninger, er funksjonelle, sikre og kostnadseffektive

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper hoteller og restauranter å få

 • Funksjonelle og sikre omgivelser for medarbeidere, kunder og besøkende 
 • Optimale forhold og svært fornøyde brukere takket være automatisk justering av belysning, klimaanlegg og kjøling, samt fibernett med høy hastighet
 • Godt innemiljø: Bedre komfort, prestasjonsnivå og lønnsomhet
 • Energieffektive bygg: minimalt energiforbruk og minimale utslipp
 • Forebyggende vedlikehold og rådgivning gir høy oppetid og forutsigbare kostnader
 • Kundesenter og fjernovervåking via driftssentre døgnet rundt  

Tjenester fra rådgivning til vedlikehold for eiendomsbrukere

Vi kan gi eiendomsbrukere i hotell- og restaurantbransjen råd om alle tekniske systemer og automatisering, ta hånd om design og teknologi, administrere og gjennomføre prosjekter, redusere energikostnadene, dekke hele det tekniske vedlikeholdet og håndtere alle eiendomstjenester. Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger, herunder varme og sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, kjøling, elektro, IKT, automasjon og sikkerhet

Ved å bruke Caverion får du komplette løsninger fra ett sted og med én dedikert kontaktperson for enkel kommunikasjon i prosjekter og i den påfølgende driftsfasen. På denne måten oppnås økt smidighet, redusert risiko og redusert totalkostnad. Tjenestene dokumenteres fortløpende og er således synlige og tilgjengelige gjennom hele avtaleperioden.

Referanser

Hoteller-og-restauranter

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Optimale funksjoner for hoteller og restauranter 
 • Avanserte tekniske systemer som gir høy sikkerhet
 • Fokus på livssyklus: Kostnads- og energieffektivitet 
 • Bærekraft
 • Avtaler med tydelige ansvarsområder
 • Overholdelse av lover og forskrifter