Næringsmiddelindustri

Vi har 20 års erfaring i prosjekter til næringsmiddelindustrien og våre kunder har komplekse og utfordrende prosesser knyttet til produksjon av ulike produkter som leveres til markedet.

Ved å benytte vår ekspertise får du høy pålitelighet, økt produktivitet og sikkerhet i driftsmiljøet. Næringsmiddelanlegg har ofte flere produksjonslinjer og maskinene krever konstant overvåking og vedlikehold. Vi kan forbedre generell utstyrseffektivitet (OEE) i produksjonen – brukervennlighet, hurtighet og kvaliteten i prosessene utvikles i strategisk samarbeid med deg som kunde. Vi søker et tett samarbeid som  resulterer i økt kostnadseffektivitet på grunn av forbedrede prosesser ved hjelp av  profesjonelt vedlikehold. Reduksjon i antall feil i produksjonen fører til redusert svinn, noe som igjen betyr besparelser for din virksomhet.

Vi  tilbyr oss å utplassere et team av teknikere som foretar fortløpende vedlikehold  for å sikre kontinuerlig produksjon. Våre erfarne teknikere kan arbeide i skift i fabrikker som har stor maskinpark og ulike systemer som krever konstant vedlikehold. Vi  følger alle industrikrav i produksjonslokalene hvor det stilles krav til hygienisk produksjon.

Vårt omfattende servicetilbud for næringsmiddelindustrien bidrar til at du oppnår

 • Økt effektivitet i prosessen. Redusert svinn takket være feilretting på utstyr til rett tid
 • Redusert nedetid på grunn av forebyggende vedlikehold og reparasjoner, 24/7 service  og pre-fabrikkerte løsninger for installasjon.
 • Fagpersonell som håndterer alle sider av servicebehovet
 • Redusert fravær (LTIFR) på grunn av systematisk forebyggende HMS arbeid

Håndterer alle tekniske fagområder

I tillegg til å bidra til prosessforbedring og teknisk støtte for næringsmiddelindustrien, har vi kompetansen til å utvikle og administrere alle tekniske installasjoner i bygget. Herunder automasjonssystemene, og brann- og sikkerhetsanleggene. Vi håndterer alle sider av teknisk service og vedlikehold og utfører alle typer eiendomstjenester. Vårt Managed Services konsept sikrer tilfredsstillende drift, energieffektivitet og opprettholdt verdi på utstyret gjennom hele livssyklusen.

Eiendommen kan fjernstyres for overvåking av de tekniske anleggene som sikrer rask respons når feil oppstår. Vi kan prosjektere og installere integrerte sikkerhetssystemer slik som adgangskontroll, innbruddsalarmanlegg, videoovervåking og brannalarmsystemer med tilhørende slokkeutstyr.

Ved å velge oss får du sporbare tjenester med kun ett kontaktpunkt som sikrer god tilgjengelighet, åpenhet og enkel kommunikasjon.

Referanser

Food & Beverage Industry
 

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

 • Industrispesifikk ekspertise
 • Drifts- og arbeidssikkerhet på anlegget
 • Kostnadsreduksjon i industriprosessene
 • Reduserte kostnader og risiko takket være forebyggende vedlikehold 
 • Effektivitet i prosjekter: grundig planlegging, pre-fabrikkering
 • Bærekraftige livssyklusløsninger 
 • Alle tekniske fagområder fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedlikehold som er tilgjengelig hele døgnet