Konsulenter

Vi kan vise til gode resultater av å etablere tette partnerskap med konsulenter. I fellesskap kan vi tilby spesialkompetanse og ekstra ressurser til kunder i både privat og offentlig sektor. Vår kompetanse på byggtekniske installasjoner og teknologi dekker hele livssyklusen til både eiendommer, industrianlegg og infrastruktur. Sammen kan vi bygge og utvikle bærekraftige urbane miljøer som utnytter mulighetene som digitalisering og nye løsninger skaper.

Vi utvikler, installerer og ivaretar løsninger som gjør eiendommen funksjonell, sikker og energieffektiv, og enkel å tilpasse til fremtidige krav. Vi har også omfattende erfaring innenfor automatisert avfallshåndtering, systemer for  sikkerhet samt tilkobling til høyhastighetsnettverk som blant annet muliggjør adgangskontroll, innbruddsalarmsystemer, videoovervåking og audio-visuelle løsninger. 

Vårt omfattende tjenestetilbud hjelper konsulenter å oppnå

  • Ekspertise og kostnadseffektivitet i byggesystemer og prosjektledelse
  • Fullt integrert prosjektlevering med bare ett kontaktpunkt
  • Forutsigbar kvalitet og pålitelige kostnadsberegninger 

Kompetent partner for konsulenter

Caverion kan ta hele ansvaret for planlegging, konstruksjon, drift og vedlikehold av alle tekniske systemer og løsninger.

Du får en oversiktlig tjeneste fra én enkelt leverandør og ett kontaktpunkt for alle dine behov. Vi er din ansvarlige og økonomisk stabile partner med bred ekspertise og langvarig engasjement. 

Vi kan også ta oss av energivurderinger og myndighetspålagte inspeksjoner. Ved behov kan vi planlegge og implementere endringer som kreves for å klargjøre eiendommen for sertifiseringer som f.eks. LEED.

Referanser

Konsulenter

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss

Kundefordeler

  • Reduserte prosjektkostnader og risikoer for konsulenter
  • Avanserte og integrerte byggtekniske systemer som sørger for funksjonalitet og sikkerhet
  • Fokus på livssyklus som gir kostnads- og energieffektivitet 
  • Bærekraft gjennom livssyklusløsninger
  • Avtaler med tydelige ansvarsområder