Samarbeid

Sammen får vi til bedre løsninger

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Caverion er Norges ledende tekniske totalentreprenør. Vi ivaretar vår kunders verdier gjennom hele livssyklusen for bygg, industri og infrastruktur. Dette betyr at vi kan være med helt fra tidligfase med rådgivning, prosjektering, og installasjon, til drift og vedlikehold i ettertid.

Samarbeid med alle de ulike aktørene som er involvert, og på tvers av våre egne fag internt, er nøkkelen til suksess. Sammen skaper vi sunne bygg med fornøyde folk.

Vil du lære mer om hvordan vi samarbeider med kunder, og internt i Caverion? Se filmen om Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hvor godt samarbeid og utstrakt bruk av BIM gjorde prosjektet til en suksess. Et bevis på dette er at ferdigattest på bygget forelå før overlevering. 

Samarbeid på tvers av fag

Caverion i leverer alle tekniske fag til bygg, både innen service, rehabilitering og nybygg. Vi er også organisert slik at de ulike fagene jobber tett sammen.

På den måten får våre medarbeidere en unik kjennskap til hele prosessen og opplever tverrfaglighet i praksis. I tillegg til mer effektiv prosjektgjennomføring og samarbeid, gjør dette at våre medarbeidere utvikler seg hver dag på jobben og drar nytte av hverandres utfyllende kunnskap.

Hvert av Caverions fagområder har et eget fagfora. Her møter du kolleger som jobber med det samme som deg, som du kan lære av.

ikoner-599-1

Samarbeid på tvers av landegrenser

Som en del av et stort internasjonalt konsern kan du dra nytte av kunnskap ikke bare på tvers av avdelingen eller regionen du jobber i, men på tvers av landegrensene.

I Caverion har vi arbeidsgrupper på konsernnivå innenfor forskjellige områder med representanter for samtlige land. Enten du jobber innen service, prosjekt, forretningsutvikling, HR, økonomi, eller markedsføring, har du et stort nettverk av kolleger spredt rundt i Europa.

Sammen arbeider vi kontinuerlig med å forbedre våre prosesser, og lage felles arbeidsmetoder og maler som gjøre vår arbeidshverdag enklere, mer effektiv og ikke minst spennende.

I Caverion lærer vi av hverandre, og deler kunnskap.

europa-map-599

Samarbeid med fagorganisasjonene

Vi får selvsagt ikke gjennomslag for alle våre krav og forslag, men vi er hver dag med å bidra til at Caverion blir et bedre sted å arbeide, sier en av de tillitsvalgte i Caverion. Fagorganisasjonene er en bidragsyter til ordnede arbeidsforhold.

Bedriften på sin side setter pris på dette, og har nedfelt i sin personalpolitikk at det er en fordel at både bedrift og ansatte er organiserte.

Som organisert står du sammen med andre arbeidstakere, og er med på å sørge for at folk i jobb har gode rettigheter og skikkelige arbeidsforhold.

En stor del av de ansatte i Caverion er fagorganisert.

  • Under LO paraplyen har vi medlemmer i Fellesforbundet, EL&IT-forbundet, Handel og Kontor (HK), samt Forbundet for ledelse og teknikk (FLT).
  • Den desidert største grupperingen er EL&IT-forbundet med om lag 1500 medlemmer. De er organisert gjennom nesten 40 klubber spredt over hele Caverion landet.
  • Utenom disse LO-forbundene har også NITO og Negotia medlemmer i Caverion. NITO har om lag 150 medlemmer.
samarbeid-fagoganisasjoner