Lærlinglønn

Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn?

Hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Her finner du svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge. 


En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet. 

I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønn du ikke finner var på her.

Det finnes flere varianter av lønn for lærlinger, avhengig av hvilken type lærling det er. Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Kilde: 
Arbeidstilsynet.no

 • Lønn før elektrikerlærlinger og IT-lærlinger

  Kilde: EL og IT forbundet: 
  Landsoverenskomsten for elektrofagene  1.april 2018 til 30. april 2020

  Caverion tar forbehold om feil på denne siden. Informasjonen ble sist oppdatert 17. august 2018.

  Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og Norsk Teknologi gjeldende fra 1. april 2018, er basert på følgende satser:

  • Fagarbeider:  211,70 kr per time
  • Beregningsgrunnlag, fagarbeider, offshore: 208,93 kr pr time
  • Arbeidstaker uten fagbrev: 184,36  kr pr time
  • Beregningsgrunnlag, arbeidstaker uten fagarbeider, offshore: kr 181,48 per time

  Lærlingskala

  Beregningsgrunnlag:kr 252,87 per time

  Når lærlingene arbeider overtid benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev, unntatt lærlinger i 9. halvår, som skal ha lønn i henhold til § 3 A + overtidssatsen til arbeidstakere uten fagbrev. Vedrørende TAF-lærlinger se § 3 i landsoverenskomsten 2018-2020

  Lærling For 4,5-års fag

  • Lærling 5. halvår kr 88,51
  • Lærling 6. halvår kr 101,15
  • Lærling 7. halvår kr 113,79
  • Lærling 8. halvår kr 139,65
  • Lærling 9. halvår kr 189,65

  Lærling For 4-års fag

  • Lærling 5. halvår kr 88,51
  • Lærling 6. halvår kr 101,15
  • Lærling 7. halvår kr 126,44
  • Lærling 8. halvår kr 189,65

  Fag med lærekontrakt etter VG 3

  • Lærling 7. halvår kr 113,79
  • Lærling 8. halvår kr 139,08
  • Lærling 9. halvår kr 189,65

  Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1 ½ års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

  Lærling for 4,5 års fag

  • Lærling 1. halvår kr 151,79
  • Lærling 2. halvår kr 177,01
  • Lærling 3. halvår kr 189,65
  • Lærling TAF

  • Lærling, teknisk-allmennfag (TAF-lærlinger) lønnes som følger:

   De to første årene (når kandidaten er elev) betales en timefortjeneste tilsvarende lærlingskalaens 5. halvår for arbeid i bedrift. De 2 1/2 siste årene (når kandidaten er lærling) betales pr. time praksis i bedriften i henhold til overenskomstens skala for avlønning av lærlinger.


  Lønn for rørleggerlærlinger:

  Følger lov "§ 3-2 Lærling etter Kunnskapsløftet"

  Lærlinger i rørleggerfaget med 2 år i bedriften lønnes etter følgende prosentskala, basert på den lokale grunnlønnen til fagarbeidere:

  • 1. halvår: 30% av lokal lønn
  • 2. halvår: 40% av lokal lønn
  • 3. halvår: 55% av lokal lønn
  • 4. halvår: 75% av lokal lønn
  • 5. halvår: 80% av lokal lønn *

  *) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2 ½ år i bedrift.

Lærlingplassen


Lærlingplassen er en informasjonsportal for lærlinger. Finn info om lønn, rettigheter med mer.

Gå til Lærlingplassen

Lærlingkontrakt og rettigheter

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde? Få svar på dette, med mer.

Se rettigheter

Spørsmål og svar


Må jeg kjøpe arbeidsklær? Når er søknadsfristen? Få svar på en rekke spørsmål om å være lærling.

Sjekk ut svarene

Søk lærlingplass


I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Klikk og se hvordan du kan bli en del av oss.

Søk lærlingplass