Lærlinglønn

Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn?

Hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Her finner du svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge. 


En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet. 

I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønn du ikke finner svar på her.

Det finnes flere varianter av lønn for lærlinger, avhengig av hvilken type lærling det er. Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Kilde: 
Arbeidstilsynet.no

Lønn før elektrikerlærlinger og IT-lærlinger
Kilde: EL og IT forbundet og protokoll for 2020.09.25:
Landsoverenskomsten for elektrofagene

Caverion tar forbehold om feil på denne siden. Informasjonen ble sist oppdatert 5. november 2020.

Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og NELFO gjeldende fra 1. mai 2020, er basert på følgende satser § 3 A Fastlønn:

 • Fagarbeider: 220,73 kr pr time
 • Beregningsgrunnlag, fagarbeider offshore: 217,88 kr pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev: 192,62 kr pr time
 • Beregningsgrunnlag, arbeidstaker uten fagbrev offshore: kr 189,66 kr pr time

Lærlingskala

Beregningsgrunnlag: kr 261,90 per time

Når lærlinger og TAF-lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev. Lærlinger i 9. halvår skal ha lønn i henhold til § 3 A og overtidstillegg som arbeidstaker uten fagbrev.

Opplæring i bedrift for 4,5 års fag

 • Lærling 5. halvår kr   91,67
 • Lærling 6. halvår kr 104,76
 • Lærling 7. halvår kr 117,86
 • Lærling 8. halvår kr 144,05
 • Lærling 9. halvår kr 196,43

Opplæring i bedrift for 4 års fag

 • Lærling 5. halvår kr   91,67
 • Lærling 6. halvår kr 104,76
 • Lærling 7. halvår kr 130,95
 • Lærling 8. halvår kr 196,43

Fag med lærekontrakt etter VG3

 • Lærling 7. halvår kr 117,86
 • Lærling 8. halvår kr 144,05
 • Lærling 9. halvår kr 196,42

Fagarbeidere etter Reform 94 med fagbrev fra skole skal ha 1 ½ års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

4,5 års fag

 • Lærling 1. halvår kr 157,14
 • Lærling 2. halvår kr 183,33
 • Lærling 3. halvår kr 189,65

4 års fag

 • Lærling 1. halvår kr 183,33
 • Lærling 2. halvår kr 196,43

De to første årene (når kandidaten er elev) betales en timefortjeneste tilsvarende lærlingskalaens 5. halvår for arbeid i bedrift. De 2 1/2 siste årene (når kandidaten er lærling) betales pr. time praksis i bedriften i henhold til overenskomstens skala for avlønning av lærlinger.

§ 8 Overtidssatser 50%

 • Fagarbeider kr 167,48 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 151,48 pr time
 • Lærling kr 151,48 pr time

§ 8 Overtidssatser 100%

 • Fagarbeider kr 334,96 pr time
 • Arbeidstaker uten fagbrev kr 302,96 pr time
 • Lærling kr 302,96 pr time

 

Lønn for rørleggerlærlinger:

Følger lov "§ 3-2 Lærling etter Kunnskapsløftet"

Lærlinger i rørleggerfaget med 2 år i bedriften lønnes etter følgende prosentskala, basert på den lokale grunnlønnen til fagarbeidere:

 • 1. halvår: 30% av lokal lønn
 • 2. halvår: 40% av lokal lønn
 • 3. halvår: 55% av lokal lønn
 • 4. halvår: 75% av lokal lønn
 • 5. halvår: 80% av lokal lønn *

*) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2 ½ år i bedrift.

Lærlingplassen


Lærlingplassen er en informasjonsportal for lærlinger. Finn info om lønn, rettigheter med mer.

Gå til Lærlingplassen

Lærlingkontrakt og rettigheter

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde? Få svar på dette, med mer.

Se rettigheter

Spørsmål og svar


Må jeg kjøpe arbeidsklær? Når er søknadsfristen? Få svar på en rekke spørsmål om å være lærling.

Sjekk ut svarene

Søk lærlingplass


I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Klikk og se hvordan du kan bli en del av oss.

Søk lærlingplass