Ansvar og HMS

Vi tar vare på hverandre og miljøet vårt

Bruk praktiske eksempler i FSE-kursene

Ved å ha mer fokus på praktiske arbeidssituasjoner i elsikkerhetsopplæringen, kan vi forhindre strømgjennomgang, og dermed redde liv. Det er Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) som pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring.

I samarbeid med, Nelfo, El og IT Forbundet, NAV og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), har Caverion utviklet videomateriell som nå er åpent tilgjengelig, med oppsett for praktisk gjennomgang i etterkant. HMS-sjef i Caverion, Neda Maria Kaizumi, forteller at Caverion vil bruke dette som del av sikkerhetsopplæringen i sine pålagte FSE-kurs.

"Strømgjennomgang er en stor risiko, og god sikkerhetsopplæring for å forhindre ulykker er viktig. Da er det problematisk å gjennomføre det helt teoretisk for folk som har valgt en praktisk yrkesretning. Vi er stolte fagarbeidere, ikke akademikere." - Andrè Nielsen, tillitsvalgt EL&IT

Se og bruk FSE-filmene >

«I Caverion arbeider vi sikkert, ellers arbeider vi ikke»

Helse, Miljø og Sikkerhet står alltid i fokus i selskapet og er svært viktig for oss i Caverion. Vi skal unngå skader til en hver tid og våre medarbeidere skal være trygge på jobben. Derfor sier vi at i Caverion arbeider vi sikkert – ellers arbeider vi ikke.

Alle som jobber i Caverion må gjennom et obligatorisk HMS-kurs, og vi har bransjens beste system for HMS-arbeid. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Vi setter oss mål for kontinuerlig forbedring innenfor følgende områder:

 • Medarbeidertilfredshet
 • Belastningslidelser
 • Sykefravær
 • Arbeidsulykker
 • Valg av materialer og produkter
 • Gjenvinning av avfall
 • Redusert forbruk

Alle medarbeidere skal bidra til å realisere vår HMS-policy i selskapets aktiviteter slik at vi når våre felles mål.

En sikrere arbeidshverdag med egen HMS-app

Caverion har utviklet en innovativ og enkel app som rapporteringsverktøy for å bedre HMS og kvalitet.

Med appen Caverion HSEQ kan vi:

 • Hurtig innrapportere avvik (HMS/Kvalitet/positive observasjoner og Toolbox talk)
 • Lage oversiktlige rapporter med bilder, og kunden kan legges til som mottaker ved innrapportering direkte i appen
 • Gi enkel tilgang til arbeidsinstrukser og prosedyrer
 • Skrive digitale skjemaer for Sikker-Jobb-Analyse (SJA), befaringer og vernerunder, og med plass til signatur for SJA
 • Hurtig kommunisere direkte til brukere med informasjon/endringer via Messenger-funksjonen
hms-app-599-350

Caverions medarbeider garanti

Som medarbeider i Caverion skal du:

 • Få mulighet til å utvikle deg faglig og personlig i et flerfaglig miljø
 • Ha mulighet til å trives i et positivt arbeidsmiljø hvor medarbeidertilfredsheten jevnlig blir målt gjennom vår medarbeiderundersøkelse.
 • Jobbe trygt i bransjens beste system innen Helse, Miljø og Sikkerhet
 • Hvert år gjennomføre en medarbeidersamtale med din leder der det utarbeides en personlig utviklingsplan
 • Ha pensjons- og forsikringsordninger som gir trygghet for deg og din familie
 • Arbeide i en bedrift som vektlegger ordnede arbeidsforhold og høy etisk standard
work-safety-man-599

Caverion støtter Inkluderende Arbeidsliv

Caverion har forpliktet seg gjennom IA-avtalen til å tilrettelegge og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Dette betyr i hovedsak at vi har forpliktet oss til å bidra til å nå 3 delmål; redusere sykefraværet, tilrettelegge for å øke andelen med mennesker som har redusert arbeidsevne i arbeidslivet og å øke yrkesaktivitet for eldre arbeidstakere. Vi samarbeider med NAV og for å nå de tre hovedmålene i IA-avtalen.

Vi setter ambisiøse mål for å redusere sykefraværet blant våre medarbeidere, vi følger opp og tilrettelegger for å få folk raskest mulig tilbake i jobb. Vi fokuserer også på å jobbe forebyggende med å skape et inkluderende og positivt arbeidsmiljø for alle medarbeidere.

Lærlinger er et samfunnsansvar

I Caverion tar vi lærlinger på alvor. Det er tross alt utdanning til unge mennesker vi snakker om! Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra. Vi har til en hver tid nesten 250 lærlinger i Caverion, innen fagfeltene elektro, automasjon, rør, blikkenslager, kjøle og ventilasjon, telecom, platearbeider, sveiser og industrirørlegger.

"Våre beste fagfolk har gått i læra, og de er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden." - Knut Gaaserud, Adm. Direktør for Caverion Norge.

Caverion har vunnet flere priser for sitt lærlingarbeid. Blant annet ble vi kåret til årets lærlingbedrift av Oslo Kommune i 2014, og i 2017 ble vi "Årets lærebedrift" i Østfold.

Vil du vite mer om lærlinger og deres rettigheter?

Besøk vår informasjonsportal Lærlingplassen >> 

learling-599-500


Samarbeid med Røde Kors: Ferie for Alle

Caverion er opptatt av å ta samfunnsansvar. I stedet for en julegave fra bedriften til hver enkelt medarbeider gir vi årlig 20 medarbeidere full lønn i en uke, mens de bidrar som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sitt prosjekt «Ferie for Alle».

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges først og fremst på Røde Kors-sentrene, med hjelp fra Røde Kors-frivillige.