Bekreftelse på søknad til Caverion-fondet

Takk for deres søknad til Caverionfondet. Vi bekrefter herved at den er mottatt. Vi får vanligvis mange søknader og det vil ta litt tid å gå gjennom alle, men vi vil komme tilbake med informasjon så snart juryen har gått gjennom søknadene og besluttet hvem som får midler denne gangen.

Vennlig hilsen fra Caverion