Varmeanlegg og sanitærsystemer for moderne og energieffektive eiendommer

 

Innovative løsninger for oppvarming med fornybar energi, for eksempel varmepumper (lenke), er en perfekt måte å kombinere effektivitet og bærekraft på. Å koble seg til moderne fjernvarmesystemer som bruker varmen fra annen infrastruktur, for eksempel kloakkanlegg eller produksjonsfabrikker, kan bety mye for miljøet og lommeboken.

God planlegging og drift av sanitærløsninger, som rørleggerarbeid, avløp, vannforsyning og avfallshåndtering med vakuum, forhindrer forsuring av vann og annen forurensning. Vannlekkasjer kan forårsake skader på utstyr og være grunnen til en potensiell driftsstans i bedriften, så beslutningen om å investere i gode systemer og godt arbeid kan være svært lønnsom.

Med ett kontaktpunkt har du optimalt varmeanlegg og sanitæranlegg gjennom hele livssyklusen

Caverion tilbyr komplette tjenester gjennom hele livssyklusen, fra planlegging og installasjon til tilsyn og vedlikehold. Våre kvalifiserte og sertifiserte fagfolk tar seg av alle systemer innen varme- og sanitæranlegg for bygg og industrianlegg, prosjekter og tjenester. På den måten kan du konsentrere deg om kjernevirksomheten din og vite at eiendommen din fungerer optimalt.

Vi hjelper deg med å velge den beste løsningen tilpasset deg:

 • Oppvarming
 • Tradisjonell og moderne fjernvarme 
 • Energieffektive og miljøvennlige løsninger som gir godt inneklima for brukerne
 • Ett enkelt kontaktpunkt for nye systemer, rehabilitering, tilrettelegging og vedlikehold
 • Forbrenningsanlegg og kjeler
 • Avanserte oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, for eksempel varmepumper (lenke).
 • Sanitæranlegg
 • Tradisjonell VVS
 • Kloakk
 • Vannforsyningsløsninger 

Vi tilbyr også systemer for utnyttelse av regnvann og avanserte løsninger for rensing av kloakk, noe som kan ha en stor betydning for bedriften din.

Caverions varme- & sanitærtjenester

 • Sanitæranlegg
 • Tappevannssystemer (rør i rør og tradisjonelle åpne føringer eller i himling) 
 • Avløpssystemer (overvann/taknedløp, gråvann m.m.)
 • Fett- og oljeutskillere (serveringskjøkken, parkeringskjellere, verksteder m.m.)
 • Brannskap
 • Varmeanlegg
 • Radiatoranlegg
 • Gulvvarmeanlegg
 • Snøsmeltanlegg
 • Aerotemperanlegg
 • Varmepanelanlegg 
 • Ventilasjonsbatterier
 • Varmepumpeløsninger (luft-vann, væske-vann)
 • Fjernvarmesystem
 • Solfangersystem
 • Brannslokkingsanlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Våtanlegg
 • Tørranlegg
 • Gassanlegg
 • Gass- og trykkluftsanlegg
 • Medisinske gasser (medisinsk trykkluft)
 • Kuldeanlegg (prosessanlegg: kjøle og fryserom, ishaller mm).
 • Luftkjølingsanlegg (komfortkjøling)
 • Fancoiler (passive og aktive)
 • Ventilasjonsbatterier
 • Fjernkjølingssystem
 • Vannbehandling
 • Avfallsanlegg
 • Utendørs VVS
 • Industrirøranlegg

Overvåking 24/7 

Caverion Remote Center tilbyr overvåking av alle systemene i bygget 24/7. Remote Center jobber tett med vårt kundesenter der alle serviceforespørsler blir registrert.

Relaterte tjenester

Relaterte referanser

 

Kan vi hjelpe deg med noe?

 
Ragne Hellum
Ragne Hellum
Salgssjef Energi & Bærekraft
 
Roar Selland
Roar Selland
Salgssjef Region Sør-Vest
 
Thomas Ramos
Thomas Ramos
Salgssjef Region Øst
 
Odd Steinar Kanestrøm
Odd Steinar Kanestrøm
Servicedirektør
 
Erling Mellemstrand
Erling Mellemstrand
Salgssjef Prosjekt Norge