Stig Are Søvik

Stig Are Søvik
Avdelingssjef
Prosjekt Sunnmøre