Skien Kommune | Garantert energieffektivitet, 30% reduksjon med EPC-modell

 
 
 

30% lavere energibruk

Sparer 6 millioner kroner i året

SD-anlegg i alle 37 bygg

 

 EPC er en selvfinansierende måte å redusere energiforbruket, og samtidig oppgradere gamle bygg til moderne standard. Om 7-8 år vil kommunen ha 6 millioner ekstra hvert år som vi kan bruke til gode formål.  

Hans-Petter Heimholt, Prosjektleder, Skien Kommune.

 

Problemstilling

Skien Kommune har drevet med ENØK siden 1980-tallet, så alle lavt hengende frukter var allerede tatt, f.eks. hadde de både ur og tidsstyring. Alle byggene,  inkludert 11 barnehager, 14 skoler og 12 sykehjem/helsebygg, måtte være i drift mens oppgraderingene foregikk.

Løsning

Tiltakene var gjennomført våren 2015, og nå er prosjektet i garantifasen, hvor investeringen skal høstes inn.  Med de avtalte forutsetninger i prosjektet er investeringen på 37 millioner kroner nedbetalt på 6-7 år. Skien Kommune mottok ca. 8 millioner kroner i Enova-støtte for EPC-prosjektet.

I løpet av 18 måneder gjennomførte vi 378 tiltak for å redusere energiforbruket i 37 bygg, som til sammen dekket 130 000 kvadratmeter. F.eks. var Venstøp skole tidligere et energisluk, og her ble flere tiltak gjennomført, inkludert installasjon SD-anlegg, varmepumpe, driftsoptimering, og ventilasjonsombygging.

Alle 37 bygg har fått et felles web-basert SD-system, hvor driftspersonell og Caverions energirådgivere kan overvåke og styre varme, ventilasjon, lys og alt annet som er tilkoblet.

 
 

Med et mål om å redusere energiforbruket med 30% ble det gjennomført nesten 400 energireduserende tiltak i løpet av 18 måneder på 37 bygg i Skien Kommune. Alle byggene er nå koblet opp mot SD-anlegg, som er et vesentlig middel for å oppnå besparelser og bedre driften av kommunens bygg.

 
 
 

Kan vi hjelpe deg med noe?