Automasjon

Automasjonsteknologi og -løsninger er i rask utvikling og de nyeste løsningene kan positivt påvirke bygg og industri.

Automasjon har en stor betydning for energieffektiviteten, siden den gjør det mulig å styre byggets tekniske løsninger, som varme, kulde, ventilasjon og lys. Automasjon er byggets hjerne, som kontrollerer og regulerer alle omstendigheter.

De mest kritiske beslutningene om automasjon fattes i designfasen, men bør også tas med i moderniserings- og reparasjonsfasen. Gjennom automasjon får du et energieffektivt, kostnadsbesparende og datasikret bygg.

Ved hjelp av automasjonssystemet kan Caverion, eller våre kunder, for eksempel styre HVAC-systemer, energiforbruk, adgangskontroll og brannvarslingsanlegg via en enkel integrert løsning. Vi benytter åpne løsninger, som er uavhengig av system, og dermed støtter de de vanligste kommunikasjonsløsningene, som KNX, LON, MODBUS, M-Bus, Dali og BACnet.

Vårt servicekonsept dekker også tjenester knyttet til elektrisk automasjon, fra design, utstyrsforsyning og installasjon til utplassering.

Automasjonssystemer er i bruk i mange byer og tettsteder, som har integrert systemet i flere bygg og vannforsyningsanlegg. Gjennom systemet kan du overvåke små individuelle anlegg, så vel som store bygg og industrianlegg.

Våre kunder er i stand til å styre og kontrollere bygget selv. Våre avtalekunder har også tilgang til det mest moderne kontrollrommet og energistyringstjenesten. Vi kan også forutsi driftskostnader og behov for vedlikehold, ved hjelp av til enhver tid oppdatert informasjon innhentet fra bygget og dets lagrede datahistorikk.

Myndighetene har definert visse kriterier for å sikre at automasjonsarbeid er utført på et profesjonelt nivå. Våre medarbeidere har alle nødvendige lisenser og kvalifikasjoner, og oppfyller myndighetenes krav.

Om du ønsker kan dine eiendommer bli overvåket og fjernstyrt fra Caverions kontrollrom. Vi kan tilby sentralisert tilsyn og respons 24/7 på tekniske bygginstallasjoner for våre avtalekunder. Kontrollrommet opereres av dyktige ingeniører som kan overvåke byggets tekniske installasjoner, teste og rette eventuelle feilsituasjoner.

Kontrollrommet samarbeider tett med vårt kundesenter som registrerer servicehenvendelser fra kunder. Sammen former disse aktivitetene Caverions kundeservicesenter, som er tilgjengelig 365 dager i året for avtalekunder, uansett tid på døgnet.


Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss