Nyheter 2013

19.12.2013 | 00:00

Caverion har fått i oppdrag å bygge laboratorium for SINTEF

Caverion Norge AS har mottatt bestilling på prosjektet SINTEF Energy Lab hos SINTEF i Trondheim. Bestillingen gjelder en totalteknisk entreprise knyttet til byggingen av et energilaboratorium. Laboratoriet er på 4800 m2, og verdien på kontrakten er på 2,75 MEUR.


Caverion skal levere alle tekniske fag: rørleggerarbeider, ventilasjonsarbeider, elektriske installasjoner, samt gassanlegg. Caverion har også prosjekteringsansvar for de tekniske anleggene, som ivaretas av Sweco AS, som er vår underleverandør på prosjekteringsarbeidene.

- Dette er et viktig prosjekt for Caverion i Trondheim. Sintef er en viktig kunde for
oss, både som byggherre og eiendomsbesitter, spesielt med tanke på service og vedlikehold i driftsfasen. Caverion leverer prosjektet som en underentreprenør til NCC Construction AS, som er en foretrukket og god samarbeidspartner for oss i Caverion i Midt Norge, sier markedssjef for Distrikt Midt, Hans Martin Sivertsen.

Caverion starter arbeidene i februar 2014 og skal ifølge planen være ferdig i april 2015.
SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF har 2.000 ansatte, og medarbeidere fra 70 land. Dette er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. De siste fem årene har de investert 500 millioner kroner av egne midler i laboratorier og vitenskapelig utstyr.

For mer informasjon, kontakt:
Hans Martin Sivertsen
Tlf: +47 900 58 725
Gå tilbake til full oversikt