Nyheter 2013

10.12.2013 | 09:34

Caverion fortsetter samarbeidet med Røde Kors

Gjennom de siste årene har Caverion hatt et tett og godt samarbeid med Røde Kors og prosjektet "Ferie for alle". En forlenget avtale ble nylig signert ved Røde Kors sitt hovedkontor i Oslo.


Roar Andersen, salgs- og markeds-
direktør Caverion, og Tone Brunner,
markedssjef næringsliv Røde Kors.


- Det er gledelig å kunne informere om at vi har forlenget samarbeidet med Røde Kors. Både våre kunder og våre medarbeidere i Caverion har gitt mange positive tilbakemeldinger om vårt engasjement. Tilbakemeldingene fra Røde Kors er også veldig hyggelige. De setter stor pris på at vi som selskap tar et slikt samfunnsansvar, og ikke minst at vi har så mange flotte medarbeidere som engasjerer seg, sier salgs- og markedsdirektør Roar Andersen.
Gå tilbake til full oversikt