Nyheter 2013

06.12.2013 | 00:00

Ketil Thorsen er ansatt som direktør for Distrikt Øst

Ketil Thorsen(50) ansatt som direktør for distrikt Øst, og vil tiltre i løpet av første kvartal 2014. Han kommer fra Bravida hvor han har vært direktør for region Oslo siden desember 2011.

Jeg ser frem til snarest mulig å bli kjent med en spennende organisasjon, nye fagområder og få jobbe flerfaglig. Gjennom aktiv ledelse i samarbeid med mine avdelingsledere og organisasjonen for øvrig, ønsker jeg å bidra til videre utvikling av Caverion i et tøft men spennende marked. Et fokusområde vil bli en styrking av prosjektdelen; organisatorisk og økonomisk, sier Ketil Thorsen om å starte i Caverion som distriktsdirektør for Øst. 

Ketil startet i elektrobransjen i 1979, og har etter teknisk fagskole og utdannelse som bedriftsøkonom, og flere år som basmontør, jobbet i forskjellige lederroller siden 1993. I nesten 10 år var han på Oslo lufthavn hvor han jobbet som driftsingeniør elektro og byggeleder de første fem årene, og de siste årene som seksjonsleder elektro med totalansvar for de elektrotekniske anleggene.

I 2006 begynte han som avdelingsleder for serviceavdelingen til Siemens installasjon, og fortsatte i denne rollen etter oppkjøpet fra Bravida Norge AS. Etter fusjonen i 2010 overtok Ketil ansvaret som avdelingsleder for den samlede elektrovirksomheten til Bravida i Oslo.

Vi ønsker Ketil Thorsen velkommen til Caverion og lykke til i stillingen som direktør for distrikt Øst.
Gå tilbake til full oversikt