Nyheter 2013

29.11.2013 | 00:00

Caverion fikk trampeklapp på den nasjonale IA-konferansen

Therese Johannesen og kollegaene fra Caverion fikk trampeklapp fra en fullsatt sal under IA-konferansen på Oslo Plaza sist uke. I tillegg til et godt informativt foredrag, skapte det stor entusiasme da Caverion-teknikerne entret salen med ulike hjelpemidler som stylter, verktøykasser på hjul, bekledning med verneutstyr og «trappeklatrer».


- Vi ville vise hvordan vi jobber forebyggende for å få et lavere sykefravær. Et tett og godt samarbeide mellom arbeidsgiver, arbeidstager og NAV har bidratt til suksess i pilotprosjektet vi har kjørt i Oslo. I 2009 bestemte vi oss for å ta IA-arbeidet  fra teori til praksis og implementere IA-arbeid og bruke IA-virkemidler i den daglige driften. Avdeling Oslo ble valgt som pilot for prosjektet. Vi forsøker hele tiden å være i forkant. Vi tilrettelegger arbeidet med hjelpemidler for å unngå belastningsskader. I tillegg jobber vi tett inn mot bedriftshelsetjenesten, og setter inn tiltak før våre medarbeidere blir syke. I dette arbeidet er medarbeideren selv den som må varsle om mulige belastningsskader eller andre forhold som kan medføre sykemelding. Vi som bedrift har tilrettelagt et system som umiddelbart tar tak i situasjonen for å sette inn tiltak. Pilotprosjektet har vært en suksess der vi har klart å skape en felles forståelse fra alle involverte parter. Vi setter stor pris på de gode tilbakemeldingene vi har fått på den nasjonale IA-konferansen. Dette inspirerer til å fortsette videre med dette viktige arbeidet, forteller HMS-koordinator Therese Johannesen.

Se innslaget på IA-konferansens nettsider.
Gå tilbake til full oversikt