Nyheter 2013

05.11.2013 | 08:36

Caverion har fått 14 nye energirådgivere

Energi er et viktig område for Caverion. Den 31. oktober hadde studentene på Caverions energirådgiverstudium avsluttende samling med presentasjon av prosjektoppgaver og individuell eksamen. En slik prosjektoppgave består blant annet av en miljø- og energianalyse av et konkret bygg, med forslag til konkrete forbedringer og tiltak.

Caverions energirådgiverstudium arrangeres i samarbeid med Fagskolen i Telemark, og gir studiepoeng. Flere av studentene er allerede i gang med konkrete case med Caverion-kunder.

For mer informasjon om Caverions energirådgiverstudium, ta kontakt med Jens Petter Burud, direktør for Teknologi og Utvikling, på tlf. 916 05 880.
Gå tilbake til full oversikt