Nyheter 2013

01.11.2013 | 13:50

Caverion-konsernets interimrapport 1. januar – 30. september 2013: Forbedret EBITDA i henhold til planen for andre kvartal på rad i 20131. juli – 30. september 2013

  • EBITDA, eksklusive fisjonsrelaterte kostnader, beløp seg til MEUR 26,8 (7-9/2012: MEUR 26,3). EBITDA inkludert fisjonsrelaterte kostnader på MEUR 3,5 beløp seg til MEUR 23,3 (7-9/2012: MEUR 26,3). Effektivitetsprogrammet i Sverige er i framdrift og lønnsomheten forbedres i henhold til planen. I Norge hadde prosjektvirksomheten en svak lønnsomhet.
  • Omsetningen for juli - september beløp seg til MEUR 594,8 (7-9/2012: MEUR 664,7). Omsetningen sank hovedsakelig på grunn av økt selektivitet i prosjektvirksomheten.
  • Ordrebeholdning økte fra slutten av juni og beløp seg til MEUR 1.296,0 (6/2013: MEUR 1.274,2). Ordrebeholdningen økte spesielt i Tyskland, noe som er forventet at vil bidra med en positiv utvikling på omsetningen i første halvdel av neste år.
  • Driftens cash flow etter investeringer (eksklusive fisjonsrelaterte IT-investeringer på MEUR 5,7) økte fra året før, og beløp seg til MEUR 11,0 (7-9/2012: MEUR -25,5).

1. januar  – 30. september 2013

  • EBITDA beløp seg til MEUR 45,6 (1–9/2012: MEUR 75,4). EBITDA for januar – september er tynget av HOCHTIEF Service Solutions M&A-relaterte prosjektkostnader som beløp seg til MEUR 1,4, engangskostnader relatert til omstrukturering beløp seg til MEUR 4,2 så vel som fisjonsrelaterte kostnader som beløp seg til MEUR 3,8.
  • Omsetningen beløp seg til MEUR 1.855,5 (1–9/2012: MEUR 2.054,8).

Juhani Pitkäkoski, konsernsjef og CEO: Forbedret lønnsomhet i henhold til planen


“Dette er en historisk førstekvartalsrapport for Caverion-konsernet etter fisjonen fra YIT-konsernet, og det er en glede for oss å presentere første kvartalstall som et selvstendig firma.

Vi er fornøyde med at lønnsomheten i tredje kvartal er forbedret. Vi har satt i gang omfattende effektiviseringstiltak, og effekten av disse er allerede synlige. Forrige annonserte mål om å kutte kostnader ved å redusere antallet ansatte med ytterligere 600 i 2013 ble nådd i løpet av tredje kvartal.


I Sverige er framdriften av effektivitetsprogrammet god, og lønnsomheten forbedres i henhold til planen. Omstillingstiltakene har hatt en positiv innvirkning på lønnsomheten i den svenske driften også i tredje kvartal. I Norge fokuserer vi fortsatt på forbedring av lønnsomheten av prosjektvirksomheten, spesielt i hovedstadsområdet. Fokuset har vært på å avslutte ulønnsomme enheter og være mer selektiv i valg av prosjekter. Effektivitetsprogrammet har blitt forsinket, og vi forventer at effekten av nye tiltak i Norge vil bli synlig neste år. Effektivitetsprogrammet for service pågår i alle landene vi opererer i.

Frem til nå har vi vært opptatt av å øke lønnsomheten og effektiviteten av driften vår. Nå fokuserer vi også på mer effektiv bruk av kapital. Vi har derfor introdusert et nytt finansielt mål: arbeidskapital, med mål om å nå negativ arbeidskapital i slutten av 2016. Ved å fokuserer på dette, kan vi frigjøre kapital som er bundet i driften vår og forbedre cash flow i tiden fremover.”


VEILEDNING FOR ANDRE HALVÅR AV 2013

Caverion gjentar estimatet annonsert 4. juni 2013, som er at konsernets omsetning for andre halvår av 2013 vil bli mer enn MRDEUR 1,3 og EBITDA mer enn MEUR 50.

Veiledningen tar ikke hensyn til engangskostnader knyttet til fisjonen, og heller ikke kostnader knyttet til eventuelle fusjoner eller oppkjøp


NØKKELTALL

MEUR

7-9/13

4-6/13

1-3/13

10-12/12

Omsetning

594,8

652,8

607,9

748,4

EBITDA

23,3

12,9

9,4

9,8

EBITDA margin, %

3,9

2,0

1,5

1,3

Driftens cash flow etter investeringer

5,3

-35,3

-2,2

79,3

MEUR

7-9/13

7-9/121)

Endring

1-9/13

1-9/121)

Endring

1-12/121)

Omsetning

594,8

664,7

-11%

1.855,5

2.054,8

-10%

2.803,2

EBITDA

23,3

26,3

-11%

45,6

75,4

-39%

85,3

EBITDA margin, %

3,9

4,0

 

2,5

3,7

 

3,0

Driftsresultat

17,8

18,9

-6%

29,9

56,8

-47%

61,1

Driftsresultat margin, %

3,0

2,9

 

1,6

2,8

 

2,2

Netto fortjeneste for perioden

11,4

14,1

-19%

18,4

38,2

-52%

40,8

Arbeidskapital

119,9

128,3

-7%

119,9

128,3

-7%

94,0

Driftens cash flow etter investeringer

5,3

-25,5

 

-32,2

-38,7

 

40,5

Rentebærende nettogjeld, slutten av perioden2)

190,1

1,4

 

190,1

1,4

 

-9,8

Gearing, slutten av perioden, %2)

79,7

0,3

 

79,7

0,3

 

-2,5

Fortjeneste pr aksje, EUR3)

0,09

0,11

-19%

0,15

0,30

-52%

0,32

Personell, gjennomsnitt for perioden

18.016

19.172

-6%

18.174

19.254

-6%

18.592

1) The revised IAS 19 standard has had the following effects on the consolidated income statement for 1-12/2012: personnel expenses increased by EUR 0.1 million and EBITDA and operating profit and profit before taxes decreased correspondingly by EUR 0.1 million. The revised IAS 19 standard has had the following effects on the consolidated income statement for 1-9/2012: personnel expenses increased by EUR 0.5 million and EBITDA and operating profit and profit before taxes decreased correspondingly by EUR 0.5 million. The revised IAS 19 standard has had the following effects on the consolidated income statement for 7-9/2012: personnel expenses increased by EUR 0.2 million and EBITDA and operating profit and profit before taxes decreased correspondingly by EUR 0.2 million.

2) Interest-bearing net debt and gearing for 2012 are not comparable to the figures in 2013 due to the new credit facility transferred to Caverion Corporation as a result of the partial demerger as per June 30, 2013.

3) Excluding the financial cost effect for January–June 2013 of the new financing arrangements transferred to Caverion Corporation as a result of the partial demerger. If the refinancing under the new loan agreement would have been drawn down at the beginning of the financial year, the net financing expenses in January-September would have amounted to approximately EUR 6.1 million.Caverion has formed a separate legal group as of June 30, 2013. The financial information presented in this interim report is based on actual figures as an independent group after the consummation of the demerger and carve-out figures prior to the consummation of the demerger. The carve-out financial information presented in this interim report reflects the performance and financial position of the entities that have historically formed the Building Services business within YIT Group. Accordingly, the consolidated statement of financial position as of September 30, 2013, consolidated income statement, consolidated statement of comprehensive income and consolidated statement of cash flows for the period July – September 2013 and the related key figures are based on actual figures as an independent group. The income statements, statements of cash flows, statements of financial position and comparative figures for the periods before June 30, 2013 are based on carve-out financial information of Building Services business of YIT Group.

Mer informasjon:

Den offisielle, fullstendige versjon av rapporten er tilgjengelig på engelsk på Caverion-konsernets nettside: www.caverion.com/investors

Gå tilbake til full oversikt