Nyheter 2013

26.07.2013 | 00:00

Caverion konsernets halvårsrapport 1. januar - 30. juni 2013: Fokus på operasjonell effektivitet

  • Omsetning for april – juni var MEUR 652,8 (-9%).
  • EBITDA hadde en markant nedgang og var MEUR 12,9 i april – juni (4–6/2012: MEUR 25,6) eller MEUR 16,0 eksklusive engangsposter (4–6/2012: MEUR 28,4).

Hele halvårsrapport for Caverion kan du lese mer om her


Gå tilbake til full oversikt