Nyheter 2013

01.07.2013 | 00:00

YIT skifter navn til Caverion

YIT har splittet konsernet i to separate selskap: Virksomheten i Norge fortsetter som normalt, men under nytt navn – Caverion Norge AS

Vi vil med dette informere om at YIT konsernet har splittet selskapet i to separate, selvstendige selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland forblir i YIT, mens de delene av YIT som omfatter tekniske bygginstallasjoner og service vil inngå i et nytt selskap, Caverion Group.

I Norge vil dermed all eksisterende virksomhet i YIT AS videreføres under Caverion Norge AS. Organisasjonsnummeret forblir det samme: 959 069 743.

Endringen vil ikke innebære store forandringer for våre kunder. At vi skifter navn får ingen praktisk betydning. Alle ansatte vil være med videre, og vi vil fortsette å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder.

For mer informasjon om Caverion Norge AS,se våre nettsider: www.caverion.no

Gå tilbake til full oversikt