​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

BIM - kort fortalt

by Helene Johansen | feb 18, 2015

BIM (Building Information Modeling) er kort fortalt et verktøy som digitaliserer byggeprosjekter, og gjør at alle involverte aktører kan snakke samme språk.

Byggherrer, rådgivere, entreprenører og andre leverandører kan bruke denne modellen for å effektivisere arbeidet, avdekke feil før produksjon settes i gang, gå på virtuell berfaring, og i tillegg bruke BIM videre i driftsfasen når bygget er ferdig, til f.eks. arealforvaltning, uttak av arbeidsordre og tilstandsregistrering.  

Lurer du fortsatt på om BIM faktisk er nyttig, eller sliter med å forstå hvordan det faktisk fungerer? Da anbefaler vi deg å se videoen fra openbim.info på kun 6 minutter helt nederst i artikkelen.

Lær mer om BIM av Caverions egne eksperter

Se film nederst i artikkelen om Live streaming av BIM på Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Live streaming av BIM i sanntid

Med Rendra O kan BIM-modellen kan streames live til nettbrett i sanntid og gjennom hele livssyklusen, inkludert planleggingsfasen, byggefasen og driftsfasen. Med live bruk av BIM kan personellet på byggeplassen melde avvik og ta kvalitetssikring direkte på nettbrettene. Denne løsningen brukes i flere prosjekter.