I disse dager har mange bedrifter hjemmekontor og det er redusert aktivitet i næringslivet. Dette gjør at mange bygg står helt eller delvis tomme.

For å holde kostnader nede for deg og dine leietakere, uten at det går på bekostning av smittevern er det ulike anbefalinger for delvis tomme og helt tomme bygg.

Her er tips for å drifte bygget sikkert og økonomisk i korona-pandemien.

Felles økonomiske tips

 1. Sørg for at belysning ikke står på unødvendig.
 2. Analyser energiforbruket. Har du et energioppfølgingssystem (EOS) kan du kontrollere om forbruket til ulike energiposter er unødvendig høyt.
 3. Har du SD-anlegg kan bygget fjerndriftes og overvåkes, i tillegg kan energiforbruket effektiviseres om du har EOS. Dette kan spare deg for kostnader.

Delvis tomme bygg – tips for smittevern og kostnadsreduksjon

 1. Ventiler med så mye uteluft (friskluft) som mulig.
 2. Ikke resirkuler luft (omluft).
 3. Endre driftstider slik at ventilasjonsanlegget kjører to timer før og to timer etter folk skal være i bygget.
 4. Ikke stopp aggregatet, men kjør redusert i helgen og på natta.
 5. Avtrekksanlegg for toaletter skal alltid stå på døgnet rundt.
 6. For bygg uten mekanisk ventilasjonsanlegg anbefales vinduslufting.
 7. Hold temperaturen på mellom 21-24 grader – det gir best inneklima og stabilt energibruk.
 8. Er det tomme deler av bygg kan temperatur senkes og ventilasjon skrus av på de rommene der det er mulig.

Helt tomme bygg – tips for smittevern og kostnadsreduksjon

 1. Slå av ventilasjonsanlegg dersom bygget står tomt. Er ventilasjonsanlegget avslått lenge bør det skrus på 24 timer før bygget skal brukes igjen.
 2. Reduser romtemperaturen.
 3. Slå av teknisk utstyr og steng vannkraner.
 4. Gjennomfør planlagt vedlikehold og moderniseringer mens bygget er tomt, da unngår du driftsstans senere, og jobben kan utføres langt raskere når det ikke er folk tilstede.

Sett denne? Ikke smitterisiko via «vanlig» ventilasjonsanlegg, men unngå omluft og bruk ekstra friskluft for sikkerhetsskyld sier VKE >

Bekymret for å gi folk tilgang til bygget? Caverion har strenge smittevern regler.

 • Kun friske folk på jobb.
 • Egen smitteverns-sjekkliste for alle serviceteknikere.
 • Engangshansker utenpå vernehanske som kastes mellom hver kunde.
 • Vask av bil og arbeidstøy i henhold til smittevernspolicy.

Visste du at våre energiingeniører har kompetanse innen?

 • Energioptimal drift av tekniske anlegg.
 • Analyse av energiforbruk.
 • Energikartlegging av bygg og utarbeidelse av energisparetiltak med lønnsomhetsberegning.

Ta gjerne kontakt for råd om hvordan ditt bygg driftes sikkert og økonomisk.

3 Møteromspakker

Fullstendige møteromspakker, installasjon inkludert i prisen.

 

Se pris