Nyhetsrom

Pressekontakter

Kommunikasjonsansvarlig

Helene Johansen
Tlf: 404 99 922
helene.johansen@caverion.com

Direktør for Business Development

Roar Andersen
Tlf: 908 30 310
roar.andersen@caverion.com


Opphavsrett og bruk av materiell

Merk: Caverion har opphavsretten til all informasjon som legges ut på www.caverion.no om ikke annet er oppgitt.

Caverion bestreber seg på å holde all informasjon riktig. Caverion påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller utelatelser.

Brukere har Caverions tillatelse til å kopiere materiell fra www.caverion.no til ulike media, utskrift, elektronisk eller på annen måte, men kun med skriftlig tillatelse fra Caverion. Caverion forutsetter at kilden oppgis når materiell som Caverion har opphavsretten til kopieres eller offentliggjøres.

www.caverion.no inneholder en del nyttige lenker til andre web-områder, men er ikke ansvarlig for innholdet på disse internettsidene.