ServiFlex

ServiFlex er en komplett serviceavtale for forebyggende og planlagt vedlikehold. Vi tilbyr dette servicekonseptet for ett eller flere tekniske systemer. Vi utarbeider den behovsbaserte vedlikeholdsavtalen sammen med deg, med utgangspunkt i over 100 modulbaserte tjenester som gjør hverdagsdriften enklere og mer effektiv.

Fordeler med denne «alt-i-ett»-avtalen:

  • forutsigbarhet for vedlikehold, materialer og reparasjonskostnader
  • forlenget levetid for den tekniske installasjonen og økt verdi på eiendommen
  • kontinuerlige forbedringer som sørger for et sunt og trygt arbeidsmiljø
  • bedre inneklima, som øker produktiviteten for brukerne av bygget

I tillegg er godt vedlikeholdte bygg mer klimavennlige, pga. bruk av energieffektive løsninger og reduserte utslipp av drivhusgasser.

Alltid inkludert i ServiFlex-avtalen:

  • Du får én kontaktperson for alle tekniske spørsmål
  • Vi planlegger proaktivt for fremtiden, og beregner kommende vedlikeholdsbehov for bygningen eller industriprosessen din
  • Vi kan oppdage problemer på tekniske installasjoner før eventuelle alvorlige skader eller produksjonstap inntreffer
  • Alle juridiske krav overholdes, og all dokumentasjonen er tilgjengelig for deg på vår kundeportal ClientNet til enhver tid

Ad hoc-tjenester

Noen ganger er det også behov for ekstra service, f.eks. på mindre installasjoner eller ved ad hoc-behov. Hvis det skjer noe uventet mellom to planlagte servicetidspunkter, kan våre teknikere hjelpe deg døgnet rundt.

Vil du vite mer om Caverions servicetilbud? Kontakt vårt landsdekkende servicesenter, tlf. 08500 eller send oss en e-post på adressen servicesenter@caverion.no.

Kontakt oss

Spør om et tilbud eller få mer informasjon.

Be Caverion kontakte meg

Kontakt oss