ServiFlex+ Få full dekning
 

Besparelser ved smart service

  ServiFlex er en komplett serviceavtale for forebyggende og planlagt vedlikehold. Det moderne servicekonseptet tilbys for ett eller flere tekniske systemer med mer enn 100 modultjenester.

Fordelene med ServiFlex+

 • Forutsigbare kostnader
 • Oversikt over byggets tekniske anlegg gjennom kundeportalen ClientNet
 • Penger spart ved behovsbaserte tjenester
 • Overholdelse av regler og forskrifter
 • Sikker avvikshåndtering
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Alltid inkludert med ServiFlex+

 • Ett kontaktpunkt for alle tjenester
 • Behovsbasert service og planlagt forebyggende vedlikehold
 • Overvåkning av tekniske installasjoner, sikker behandling ved avvik
 • Oppfyller alle forskrifter og gir dokumentasjon på forholdene
 • 24/7 oppdateringer for dine eiendommer
ServiFlex: Velg mellom 4 ulike tjenestenivåer

Periodisk vedlikehold

 • Planlagt service
 • Registrering av tekniske ressurser
 • Lovpålagt service

Behovsbasert vedlikehold

 • Planlagt eller behovsbasert service
 • Registrering av tekniske ressurser
 • Lovpålagt service
 • Sammenlignging og overvåkning av tekniske ressurser

Tilstandsbasert vedlikehold

 • Planlagt eller behovsbasert service
 • Registrering av tekniske ressurser
 • Lovpålagt service
 • Sammenlignging og overvåkning av tekniske ressurser
 • Forbruksmateriell

Etterspørselsbasert vedlikehold

 • Planlagt eller behovsbasert service
 • Registrering av tekniske ressurser
 • Lovpålagt service
 • Sammenlignging og overvåkning av tekniske ressurser
 • Forbruksmateriell
 • Reparasjon
Caverion Condition Control & kundeportalen ClientNet

Reduser energiforbruket ditt med opp til 20%

 • Vi installerer Caverion Condition control, en pakke med trådløse sensore og mottakere på dine bygg.
 • Kostnadseffektiv og rask installasjon (ca. 3 timer).
 • Gjennom kundeportalen ClientNet kan du følge med på tilstanden i bygget ditt, f.eks. kvaliteten av inneklima, energiforbruk og eventuelle avvik. 
 • Du kan sammenligne ditt energiforbruk med andre lignende bygg.
 • Basert på innsamlet datakan vi gjøre enkle tiltak og redusere energiforbruket ditt med 5 til 20 prosent.
ServiFlex-sensor-2
serviflex-clientnet

Kundeportalen ClientNet

 • Se rapporter fra tidligere servicebesøk
 • Få oversikt over fremtidige planlagte besøk
 • Følg med på tilstanden til bygget ditt, data fra sensorene blir fremstilt på en forståelig måte. Du trenger ikke teknisk kompetanse for å holde oversikt over eiendommen din.
 • Sammenlign energiforbruket ditt med andre bygg
 • Bestill service utenom planlagte besøk

Fornøyde ServiFlex-kunder

Vil du vite mer om ServiFlex?

Fyll inn skjema, så kontakter vi deg!

Informasjon merket med * er obligatorisk.