Vår forretningsetikk

Etiske retningslinjer gir felles prinsipper for driften vår, og definerer hvordan vi jobber med ulike interessenter. Det gjelder alle ansatte i Caverion og den er tilgjengelig på alle våre språk.

Vi forventer at enhver ansatt vil rapportere ved mistanke om brudd på etiske retningslinjer. Rapportert informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Hele dokumentet med våre etiske retningslinjer kan du laste ned som pdf.

Våre etiske retningslinjer

Hovedpunkter i våre etiske retningslinjer:


Ansatte

 • Vi overholder alle arbeidslover og -forordninger i landene vi opererer i.
 • Vi legger stor vekt på sikkerhet på arbeidsplassen
 • Vi respekterer internasjonalt vedtatte menneskerettigheter

Kunder

 • Markedsføring av våre produkter og tjenester er alltid sannferdig og nøyaktig
 • I alle produkter og tjenester tar vi alltid hensyn til kundenes sikkerhet
 • Man kan stole på kvaliteten på produktene og tjenestene våre

Forholdet til samfunnet

 • Caverion følger lokale lover og forordninger i landene vi har virksomhet i.
 • Vi deltar ikke i, og tolererer ikke, noen form for korrupsjon, utpressing eller bestikkelser
 • Vi støtter ikke politiske partier eller grupperinger eller enkeltpolitikere økonomisk

Miljøet

 • Miljøvennlig virksomhet er en strategisk viktig aktivitet for selskapet
 • Energieffektivisering er en innarbeidet del av alle våre tjenester og løsninger
 • Vi forplikter oss til å minimere energi- og vannforbruket vårt og søppelmengden som oppstår fra driften vår, samt utslipps-mengden av drivhusgasser.

Leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere

 • Leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere behandles likeverdig, ærlig og uten diskriminering ut fra gjeldende lover og forordninger. 
 • Vi tolererer ingen form for bestikkelser eller andre ulovlige utbetalinger når vi samarbeider med leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere.
 • Se Caverions Supplier Code of Conduct  >>

Konkurrenter

 • Caverion støtter åpen og rettferdig konkurranse i alle markeder. 
 • Vi overholder alle gjeldende konkurranselover i alt vi foretar oss.
 • Vi snakker ikke med konkurrenter om priser eller prinsipper for prissetting, deltakelse i anbudsrunder, kostnadene og kostnadsstrukturene våre, strategiske beslutninger og annen informasjon som ikke er offentlig.
Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss.