Samfunnsansvar og etikk

Vårt samfunnsansvar:

Caverions samfunnsansvar er summen av tre ansvarsområder som støtter hverandre: økonomisk ansvar, sosialt ansvar og ansvar for miljøet. Et selskap som driver ansvarlig er til fordel for kunder, medarbeidere, eiere og andre interessegrupper, og tar ansvar for miljøet.

Etikk:

Caverions omdømme er en helt sentral del av vår merkevare og vår mest verdifulle ressurs. Vårt omdømme påvirkes direkte av hvordan vi opptrer. Våre kunder og andre som har kontakt med vår virksomhet, forventer at vi opptrer med en høy etisk standard, at vi oppfyller våre forpliktelser og at vi handler med uomtvistet integritet.


Slik tar vi samfunnsansvar

I Caverion tar vi vare på hverandre, og miljøet vårt. Vi har høyt fokus på en sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav. 

Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle våre medarbeidere, og er en IA-bedrift.

I tillegg står lærlingordningen sterkt i Caverion. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar. For eksempel, i stedet for en julegave fra bedriften til hver enkelt medarbeider gir vi årlig 20 medarbeidere full lønn i en uke, mens de bidrar som frivillige aktivitetsledere på Røde Kors sitt prosjekt «Ferie for Alle».