Caverion i Norge

Caverion Norge AS designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur og industri.

Som Norges ledende tekniske entreprenør har vi ca. 3 000 medarbeidere fordelt på våre 50 lokale avdelinger rundt omkring i Norge. Vi har en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner og ca. 35 000 kunder. Caverions historie i Norge strekker seg helt tilbake til Frognerkilens Fabrikk Norsk Elektrisk Aktielag i 1873.

Livssyklusperspektivet er inkludert i alt vi gjør

Vi forvalter hele livssyklusen til bygg og anlegg, fra små detaljer til avanserte totalløsninger og totalentrepriser – og reduserer eiendomsrelaterte kostnader.