Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør 

Caverion er Norges ledende tekniske totalentreprenør. Vi ivaretar dine verdier gjennom hele livssyklusen for næringsbygg, offentlige bygg, industrianlegg og infrastruktur.

Som en teknisk entreprenør kan vi være med helt fra strartfasen i et byggeprosjekt, for å sikre at et bygg eller anlegg som gir merverdi for både byggherre og sluttbruker. Videre kan Caverion installere de tekniske installasjonene i byggeprosessen, i tillegg til å vedlikeholde og drifte bygget i sin helhelt i ettertid slik at alt fungerer som det skal.

Det lønner seg å samle alle fagområdene hos en teknisk entreprenør som kan se hele bildet.

 «Jeg ser det som en fordel å få samlet de tekniske entreprisene hos én aktør. Ved en splitting av entreprisene innebærer dette en større koordineringsjobb for totalentreprenør og en risiko for at noe faller mellom stolene, som også må kalkuleres inn.»
- Jan Erik Renslo, Prosjektleder hos entreprenør FuglesangDahl.

Hva vi tilbyr

Våre tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Som en teknisk entreprenør kan vi også ta totalansvaret for dine bygg og anlegg gjennom tjenestetilbudet Managed services.

Våre tjenesteområder er:

Våre tekniske fagområder er:

Alle våre fag kan kombineres i en teknisk totalentreprise, eller leveres hver for seg.

Sikre dine verdier gjennom en fleksibel serviceavtale

For å sikre verdien av næringsbygg og anlegg er vedlikehold viktig. For forebyggende og planlagt vedlikehold har Caverion utviklet konseptet ServiFlex™ 

ServiFlex er en moderne og fleksibel serviceavtale som lar deg sette sammen ditt eget vedlikehold av mer enn 100 tjenester til en funksjonell helhet. Med ServiFlex-avtalen får du kun én kontaktperson å forholde deg til hos Caverion, uansett hva henvendelsen din gjelder. 

Lær mer om fordelene ved ServiFlex

Et godt inneklima sikrer effektive medarbeidere

Visste du at et godt inneklima sikrer effektive medarbeidere? Vår løsning KlimaTakTM er en føringsvei for alle installasjoner og et avansert ventilasjonssystem som sikrer optimalt inneklima til en hver tid. KlimaTak gir også stor fleksibilitet, som gir store besparelser ved ombygging. 

Kjappe fakta om Caverion

Med en årlig omsetning på ca. 4 milliarder kroner og ca. 3000 ansatte fordelt på omtrent 50 steder i Norge er Caverion Norges største tekniske enteprenør. Caverion er også en stor lærlingebedrift, og har i underkant av 400 lærlinger fordelt på ulike fagområder. Besøk vår informasjonsportal for lærlinger: Lærlingplassen >