Caverion Academy

Kontinuerlig læring sikrer høy kompetanse

Kompetanseutvikling er et satsingsområde for Caverion, og dette er solid forankret i selskapets strategi, visjon og kjerneverdier. Derfor har vi en egen utviklingsportal som heter Caverion Academy hvor det er samlet opplærings- og treningsprogrammer for deg som medarbeider i Caverion. Alle programmer du tar samles i din personlige utviklingsplan som sikrer deg kompetansepåfyll og utvikling. 

Caverion Academy har i dag ca. 80 ulike kurskonsepter:

  • Lederutvikling – sikrer god ledelse og felles av visjon og verdier i det daglige arbeidet
  • Prosjektlederopplæring – gjennomføres i samarbeid med etablerte utdanningsinstitusjoner
  • Fagkurs – sikrer høy fagkunnskap blant våre fagarbeidere
  • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) kurs – leveres spesialtilpasset til alle våre yrkesgrupper
  • Salgstrening – gjennomføres for både salgs/markedsansvarlige og for medarbeidere med stor kundekontakt