Lærlinglønn

Lurer du på hva du skal ha betalt i lærlinglønn?

Hvor mye har du rett på i lærlinglønn? Her finner du svaret på hvor mye du skal ha betalt som lærling i Norge. 


En normal toårig læreperiode består av 50 prosent opplæring og 50 prosent verdiskaping, og du skal ha lønn for verdiskapingsdelen av lærlingløpet. 

I læretida er det normalt å få lærlinglønn, det vil si lønn tilsvarende en viss prosent av lønna til en nyutdannet fagarbeider. Er du lærling, og er organisert, og virksomheten du er lærling i har tariffavtale, har du rett til tarifflønn. Du bør ta kontakt med fagforeningen hvis du har spørsmål om lønn du ikke finner var på her.

Det finnes flere varianter av lønn for lærlinger, avhengig av hvilken type lærling det er. Elever som er utplassert via skolene får ikke lønn fra bedriften de er utplassert hos.

Kilder: 
LO.no
Arbeidstilsynet.no

Lønn før elektrikerlærlinger og IT-lærlinger

Kilde: EL og IT forbundet: Landsoverenskomsten for elektrofagene 2014 og Protokoll mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi om Landsoverenskomst for elektrofag inngått april 2015, regulering 2. avtaleår.

Caverion tar forbehold om feil på denne siden. Informasjonen ble sist oppdatert 17. august 2015.

Lærlinglønn for elektro og IT er det samme over hele landet, som vedtatt av fagforeningen EL og IT forbundet og Norsk Teknologi 7. april 2015, er basert på følgende sattser:

  • Fagarbeider: 201,97 kr
  • Beregningsgrunnlag, fagarbeider, offshore: 198,88 kr
  • Arbeidstaker, uten fagbrev: 174,35 kr
  • Beregningsgrunnlag, arbeidstaker uten fagarbeider, offshore: 171,26 kr

Lærlingeskala

Beregningsgrunnlag: 243,14 kr

Når lærlingene arbeider overtid benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev, unntatt lærlinger i 9. halvår, som skal ha lønn i henhold til § 3 A + overtidssatsen til arbeidstakere uten fagbrev. Vedrørende TAF-lærlinger se § 6 pkt. i landsoverenskomsten 2014

Lærling for 4,5 års fag

Lærling for 4 år fag

Lærling 5. halvår 85,10 Lærling 5. halvår 85,10
Lærling 6. halvår 97,26 Lærling 6. halvår 97,26
Lærling 7. halvår 109,41 Lærling 7. halvår 121,57
Lærling 8. halvår 133,73 Lærling 8. halvår 182,36
Lærling 9. halvår 182,36

Fag med lærekontrakt etter VG 3

Lærling 7. halvår 109,941
Lærling 8. halvår 133,73
Lærling 9. halvår 183,36

Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1 ½ års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala:

Lærling for 4,5 års fag

Lærling for 4 års fag

Lærling 1. halvår 145,88 Lærling 1. halvår 170,20
Lærling 2. halvår 170,20 Lærling 2. halvår 182,36
Lærling 3. halvår 182,36

Lærling TAF

Lærling, teknisk-allmennfag (TAF-lærlinger) lønnes som følger:

De to første årene (når kandidaten er elev) betales en timefortjeneste tilsvarende lærlingskalaens 5. halvår for arbeid i bedrift. De 2 1/2 siste årene (når kandidaten er lærling) betales pr. time praksis i bedriften i henhold til overenskomstens skala for avlønning av lærlinger.

 

Lønn for rørleggerlærlinger:

Følger lov "§ 3-2 Lærling etter Kunnskapsløftet"

Lærlinger i rørleggerfaget med 2 år i bedriften lønnes etter følgende prosentskala, basert på den lokale grunnlønnen til fagarbeidere:

  • 1. halvår: 30% av lokal lønn
  • 2. halvår: 40% av lokal lønn
  • 3. halvår: 55% av lokal lønn
  • 4. halvår: 75% av lokal lønn
  • 5. halvår: 80% av lokal lønn *

*) gjelder lærlinger i rørleggerfaget med 2 ½ år i bedrift.

Tehmur Ali Ifzal

Andre spørsmål?

Må jeg kjøpe arbeidsklær? Når er søknadsfristen? Få svar på disse, og en rekke ander spørsmål om å være lærling.

Finn svar på spørsmål

Bli med på laget?

Caverion samarbeider tett med videregående skoler i hele landet og med opplæringskontorene. Hvis du ønsker å bli lærling i Caverion kan du også ta direkte kontakt med et av våre avdelingskontorer.

Velkommen til lærlingebedriften Caverion!

Lærlingkontrakt

Hva skal en lærlingkontrakt inneholde? Få svar på dette og se rettigheter for lærlinger.

Lær om rettigheter

Snakk med oss!

Finn oss på Facebook og start en samtale! Du kan også følge oss på instagram @caverionnorge

Følg på Facebook