​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

Slik påvirker innemiljøet helse, læring og trivsel

by Helene Johansen | jan 18, 2017

innemiljo-skoler-caverion
Bilde: Skal elevene holde seg friske og opplagte må de ha god luft med riktig temperatur og nok oksygen (illustrasjonsbilde).

I dag sitter tusenvis av elever rundt omkring i Norge og skal tilegne seg viktig kunnskap for fremtiden i et innemiljø av så dårlig kvalitet at vi aldri ville godtatt det på en arbeidsplass. For å sikre bedre læring, økt trivsel, bedre helse blant elever og lærere er nøkkelen et optimalt innemiljø.

Forsking har gang på gang bevist det Caverion har sagt i mange år, at et godt innemiljø sikrer høyere produktivitet, og gir færre helseplager og lavere sykefravær. Vi har mange års erfaring i å sikre et optimalt innemiljø, og er glade for at det endelig er fokus på inneklima i skolene.

Bedre luftkvalitet økte produktiviteten med 7 prosent

Et forskerteam fra Aarhus Universitet utførte et eksperiment der elever i fire ulike klasserom utføre de samme krevende arbeidsoppgavene - men med forskjellig ventilasjon. Resultatet var klart: Jo mer frisk luft som ble tilført, jo bedre holdt elevene konsentrasjonen.

Forskerne fastslo at produktiviteten økte med hele 7 prosent. Forskningsrapporten ble publisert i Indoor Air medical journal i 2015.

Norsk forskning: luftkvalitet er viktigst

Direktør for BI i Stavanger, Dr. scient Ragnhild Wiik, har gjennomført et omfattende forskningsprosjekt hvor hun fant at et godt innemiljø kan øke produktiviteten med minimum 3 prosent.

innemiljo-helse-trivsel-sykt-bygg-syndrom-2

Bilde: illustrasjonsbilde.
Med tanke på produktivitet, er det fysiske innemiljøet like viktig som det psykososiale. I en bredt anlagt undersøkelse med over 700 deltagere fastslår Wiik at produktivitetsgevinsten er stor om luft-, lyd-, og estetiske forhold bedres.

Funnene viser at luftkvalitet er viktig for produktiviteten og helsa.

For høy temperatur fører til at vannet dras ut av kroppen og vi blir nedkjølt. Nedkjølingen koster oss energi og i tillegg blir huden tørr, vi kan få eksem, bli utsatt for infeksjoner, få hoste og rynkedannelser. Immuniteten i slimhinnene blir også redusert. Vi blir rett og slett slitne og syke av inneklimaet i bygget, også kjent som Sykt Bygg Syndrom (SSB).

Med bakgrunn i Wiiks forskning har Caverion videreutviklet sitt eget konsept KlimaTak™, som sikrer et godt inneklima og riktig temperatur gjennom behovsstyring.