​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

36 eksempler på lønnsomme energitiltak for bygg og anlegg

by Helene Johansen | jan 27, 2016

Det er ikke lett å vite hvilke energireduserende tiltak som faktisk lønner seg å gjennomføre. For å gjøre det litt enklere for deg har vi samlet 36 eksempler på lønnsomme energitiltak fra våre energieksperter. Sammen kan vi spare energi, penger og miljøet!

Se oversikten under bildet.

building technology green-400

Felles for alle fagområder

 1. Systemgjennomgang /Optimalisering
 2. Etablere Energioppfølgingssystem (EOS)
 3. Etablere Web-basert oppfølgingssystem (e-drift)

Ventilasjon

 1. Trykkreduksjon i ventilasjonsanlegget
 2. Bedre varmegjenvinning  i ventilasjonsaggregatet
 3. Innstillinger av driftstider i ventilasjonsanlegget
 4. Behovsstyring av ventilasjon
 5. Vifter - optimalisering/utskiftning
 6. Varmepumpe som henter varme fra ventilasjonsluft
 7. Skifte til bedre filter til luft og avtrekk
 8. Installere energimåler(e) ventilasjon
 9. Installere energimåler(e) vannbåren varme/kjøl
 10. Innregulering av ventilasjonsanlegget
 11. Ombygging til Variabel Air Volum (VAV), delstreng/hele
 12. Installere energimåler varmebatteri (kjølebatteri)
 13. Temperaturisolering kanalnett

Kjøling

 1. Installere energimåler kjølebatteri
 2. Frikjøling via ventilasjon
 3. Ombygging til mengderegulert kjølesystem
 4. Innregulering av kjøleanlegget
 5. Gjennomgang av styringsanlegg for kjøleaggregat, slik at dette virker som forutsatt
 6. Frikjøling av isvannssystem
 7. Utbedring / Utskifting av pumper i kjølesystem
 8. Solavskjerming

Varme og sanitær

 1. Utskifting av varmtvannsbereder
 2. Isolering av varmtvannsrør og komponenter teknisk rom
 3. Utbedring / Utskifting av sirkulasjonspumper
 4. Ombygging til mengderegulert system
 5. Utbedring / utskifting av brenner til kjel
 6. Utbedring / Utskifting av kjel
 7. Isolering av rør, ventiler, pumper etc.

Elektro

 1. Energieffektive lyskilder
 2. Automatisk lysstyring

IKT og AV

 1. Energieffektive AV-produkter og løsninger
 2. Energieffektivt datautstyr
 3. Energieffektiv datadrift (for eksempel automatisk hvilemodus på PCer)
I denne artikkelen kan du møte våre Energirådgivere og få konkrete tips >