​Cblogg: ekspertråd fra bransjens tankeleder

Caverion er Norges ledende tekniske entreprenør. Med over 3 000 medarbeidere i Norge, syv tjenesteområder og ni fagområder sitter vi på masse erfaring og kunnskap vi gjerne deler med deg gjennom vår Cblogg.

Del artikler med #Cblogg

Slik kan du kutte kostnader og øke effektiviteten med Active life cycle management

by Helene Johansen | nov 30, 2015

Av: Knut Gaaserud, adm. direktør, Caverion Norge

Vi går inn i en kompleks fremtid, hvor digitalisering, og økende bruk av teknologi gjør at det kreves spesialkompetanse for å ta vare på bygg og anlegg. Hvordan kan du bruke denne utviklingen til din fordel, og sørge for at den reduserer dine kostnader og sørger for driftssikre bygg?

Les mer under bildet.

Knut-gaaserud-350

Knut Gaaserud, adm. direktør, Caverion Norge.

Det du trenger, er en strategi for å sikre at eiendomsmassen din holder så høy standard som mulig, både som nybygg, og i bruksfasen. Vi kaller denne strategien active life cycle management, og her er hvordan du kan utnytte fordelene.

For det første må bygget eller anlegget ditt være teknologisk tilrettelagt for den tiltenkte bruken gjennom hele livssyklusen. Med dagens teknologiske utvikling kan dette ofte være en komplisert oppgave. Men med en ekspert som Caverion på laget, som forstår hvordan de ulike teknologiene i bygget fungerer sammen, kan tilrettelegging gjøres på en økonomisk, energieffektiv og bærekraftig måte, som sikrer et godt innemiljø, og en optimal drift for en smartere fremtid.

Hvordan din eiendom kan bli et konkurransefortrinn

Det er viktig å være klar over hvordan bygningsmassen kan bidra til at din bedrift når sine mål, dersom den aktivt styres riktig, i henhold til formålet.

Kanskje tilbyr du et kontorbygg der ulike typer bedrifter kan leie seg plass for å drive med sin daglige virksomhet. Eller, kanskje du driver et mer eksklusivt næringsbygg som sikrer økt produktivitet og fornøyde medarbeidere som trives på jobb, har færre helseproblemer og lavere sykefravær.

Hva med en skole, er det bare en bygning der barna oppholder seg mens foreldrene er på arbeid? Eller er det et inspirerende læringsmiljø med funksjonelle løsninger og et godt inneklima, som ivaretar elevenes helse og legger til rette for skolearbeidet? Uansett hvilken hensikt du har for dine bygg og anlegg, kan active life cycle management styrke prosessene og hjelpe deg å nå målene dine.

At vi er aktive, betyr at vi tar aktive grep for å sikre at bygningene har et behagelig, trygt og sunt miljø, slik at sluttbrukerne kan være så produktive som mulig, uansett hva de driver med. Effektivitet og kostnadseffektivitet er nøkkelparameterne som active life cycle management måles ut fra.

Les mer under bildet.

Det lønner seg å la ekspertene gjøre det de kan best

Moderne bygninger er komplekse tekniske økosystemer, og derfor lønner det seg å overlate ansvaret for hele livssyklusen til en partner som har nettopp dette som sin ekspertise og kjernevirksomhet.

For byggeiere, gir dette fordeler som forutsigbare kostnader og frigitt tid som kan brukes til andre gjøremål, siden en ekspert tar seg av den kontinuerlige utviklingen av bygningsmassen. Med en proaktiv bygningsstrategi beholder bygningsmassen sin verdi også i fremtiden.

Caverions kjernevirksomhet er livssyklusløsninger for bygg og industri. Vi hjelper deg mer enn gjerne, enten du er i ferd med å planlegge nye bygg/industrianlegg, du skal renovere, eller du har behov for profesjonell drift av eksisterende eiendommer! Ta kontakt med en av våre eksperter i dag!

Hilsen,

Knut Gaaserud,
Adm. Direktør, Caverion Norge

Kontakt oss

eiendomsbesittere-og-utviklere